มอบอาคารเรียน

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 พระเดชพระคุณ พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ (ณรงค์ ติ่นเรียน) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดสมณานัมบริหาร, เป็นประธานสงฆ์อนัมนิกาย ในพิธีส่งมอบและเปิดป้ายอาคารเรียน "พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว)" ให้กับโรงเรียนบ้านบางม่วง (ประชารังสิต) ชุมชน ได้ใช้พื้นที่เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ โดยมี นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานรับมอบ และ นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม , ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอสามพราน ,นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 , นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม เขต 4 , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง , กำนันตำบลบางช้าง , ฝ่ายปกครอง 


ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะเจ้าภาพโดยบริษัท กาแฟเนเจอร์กิฟ จำกัด ผู้บริหารโรงแรมในกรุงเทพมหานคร บริษัท ห้างร้าน บุคลากรทางการศึกษา และคณะเจ้าภาพ ผู้มีอุปการะคุณ

  
 

 

 

 

  

ทั้งนี้อาคารเรียนได้เริ่ม เริ่มต้นเดิมทีปลายปี 2557 เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทยรูปที่ 11 มีแนวคิดจะสร้างอาคารเรียน สอนภาษาต่างประเทศ จึงได้มอบหมายให้ องสรภาณอนัมพจน์ เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ หารือปรึกษากับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางม่วง ผู้นำชุมชน พร้อมศิษยานุศิษย์ พร้อมใจกันลงนาม MOU ร่วมสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนก่อสร้างอาคาร และร่วมหาเจ้าภาพ ร่วมบุญดำเนินงานให้แล้วเสร็จสืบมา 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 มงคงฤกษ์งามยามดี เวลาอันประกอบกิจวางรากฐานของอาคารเรียน ศูนย์ภาษาอาเซียน “พระมหาคณานัมธรรมปัญญาอาคารสถาน” ณ พื้นที่โรงเรียนบ้านบางม่วง (ประชารังสิต) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จตุปัจจัยทุนตั้งต้นจำนวน 3 ล้านบาท ได้รับเมตตาคุณจากพระเดชพระคุณ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทยรูปที่ 11 เป็นทุนตั้งต้นแห่งการสร้างอาคารสถานแห่งนี้ 

วิสัยทัศน์ที่มองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่เยาวชนในอนาคต นำพาให้เกิดความดีงาม ต่อยอดให้สังคมมีความเข้มแข็ง มีคุณธรรมประจำใจ มีทักษะความรู้ที่หลากหลาย และด้วยความร่วมมือระหว่าง วัด บ้าน โรงเรียน ที่เป็นพลังแห่ง “บวร” พระพุทธศาสนา เสริมฐานที่มั่นคงให้กับสังคม ยิ่งเพิ่มความเหนียวแน่น ชี้นำทางสว่างสร้างฝันให้เป็นจริงในเร็ววันจวบจนต้นปี พุทธศักราช 2566 อาคารแห่งนี้ได้แล้วเสร็จพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมที่จะส่งมอบให้กับสถานศึกษา ชุมชน ได้ใช้อาคารเรียนเพื่อสรรประโยชน์ด้านการศึกษา ให้กับลูกหลานได้มีปัญญา สืบไป