“บางกอกแอร์เวย์ส” ประกาศ!! หยุดให้บริการเที่ยวบินชั่วคราว เส้นทาง กรุงเทพ-หาดใหญ่ และกรุงเทพ -ดานัง (เวียดนาม)

กรุงเทพฯ 4 กุมภาพันธ์ 2566 - บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศหยุดให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราว ในเส้นทาง “กรุงเทพฯ - หาดใหญ่” (ไป-กลับ)  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566  เป็นต้นไป และเส้นทาง “กรุงเทพฯ - ดานัง” (เวียดนาม) (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ สายการบินฯ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการใน 2 เส้นทางบิน โดยผู้โดยสารสามารถเลือกรับข้อเสนอได้ ดังนี้
  1. ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเป็นทราเวลเวาเชอร์ (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารเส้นทางอื่นๆของสายการบินฯ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bangkokair.com/travel-voucher (หรือ)
  2. ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเต็มจำนวนผ่านทางเว็บไซต์ https://www.bangkokair.com/managing-my-booking (หรือ)
  3. จัดให้ผู้โดยสารเดินทางในเส้นทางดังกล่าวกับสายการบินอื่น
ผู้โดยสารสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทรฯ 1771 หรือ 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. PG Live Chat: https://bit.ly/PGLiveChatTH อีเมล reservation@bangkokair.com และสำนักงานขายบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศให้ทราบต่อไป