กปร.ชวนน้องๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ( RDPB Camp) ครั้งที่ 13

สำนักงาน กปร. ชวนน้อง ๆ ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) ครั้งที่ 13 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้นอกห้องเรียน สืบสานองค์ความรู้สู่การต่อยอดในการพัฒนาพื้นที่หรือชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2566
สมัครเข้าร่วมโครงการและส่งเอกสารการนำเสนอโครงการของทีมเยาวชน 
ภายใต้หัวข้อ “สานรักษ์ ดิน นา ป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต” 
ได้ระหว่างวันที่ 10-31 มีนาคม 2566 
โดยสามารถ Click Link หรือ สแกน QR Code 
*รับสมัครทางออนไลน์ผ่าน Google Form เท่านั้น*
https://forms.gle/fjc5ZGEv2o1GN6Ej6 


ประกาศรายชื่อทีมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกวันที่ 7 เมษายน 2566
ตามช่องทาง 
Website : www.rdpb.go.th 
Facebook Fan Page “ค่ายเยาวชนRdpbCamp”

Link รายละเอียดต่างๆ 
https://drive.google.com/drive/folders/1k87G5tX28BNY-bn0-zogDJe6qiWtQNvc?usp=sharing