Update Newsประชาสัมพันธ์สุขภาพไลฟ์สไตล์

ตรวจเช็คดวงตาก่อนสาย.. เพื่อความสดใสในการมองเห็น

 “ดวงตา” นับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายมนุษย์ที่ไม่ควรละเลย.. เพราะเมื่อเวลาผ่านไปความเสื่อมของดวงตาก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การป้องกันและการดูแลดวงตาให้แข็งแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญ

เนื่องในสัปดาห์ต้อหินโลก.. โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอมอบชุดตรวจสุขภาพดวงตา ในราคาสบายกระเป๋าพร้อมดูแลให้คำปรึกษาโดยทีมจักษุแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อเป็นการคัดกรองและลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคทางดวงตาที่อาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นถาวร สามารถเข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2566

 นัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 -16.00 น. โทรศัพท์
081-2341303 / 02-223-1351 ต่อ 3333