สมาคมการตลาดฯ จัดหลักสูตร Strategy into action – How to Win at Point of Purchase รุ่นที่ 4

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดหลักสูตร How to Win at Point of Purchase รุ่นที่ 4 เหมาะสำหรับ นักการตลาด และเจ้าของกิจการ SME  โดยจะจัดในวันที่ 3 – 4  ตุลาคม 2560 นี้ ณ โรงแรม ดิ เอทัส ลุมพินี เน้นความรู้ที่สามารถนำไปเป็นเครื่องมือและสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายที่หน้าร้าน ทำให้มีชัยชนะเหนือคู่แข่งที่จุดขายได้  นอกจากนี้ยังมี Workshop ออกตรวจตลาดจริงเพิ่มความเข้าใจ ในหน้าที่และความรับผิดชอบของ  Modern Trade Sales Operation  ในการพัฒนาประสิทธิภาพที่จุดขายสินค้า สร้างผลสำเร็จต่อธุรกิจ  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.marketingthai.or.th/how-to-win-at-point-of-purchase-2/ หรือโทรสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายในหลักสูตรได้ ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2679-7360-3