“คิตตี้-กิจติพร” เข้าหารือ อธิการบดี Stamford เตรียมพร้อมเปิดเวที Mrs

ใกล้เข้ามาแล้วกับเวทีทรงคุณภาพ Mrs.Thailand World 2023 ซึ่งเตรียมจะเปิดรันเวย์ รับสมัครสาวงามรุ่นใหญ่หัวใจมีไฟ อย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ โดย ผู้อำนวยการกองประกวด Mrs.Thailand World “คิตตี้ -กิจติพร นันท์ตานนท์” เริ่มเคลื่อนไหวเตรียมความพร้อมเขย่าเวที Mrs อีกครั้ง


 

 ล่าสุด“คิตตี้ -กิจติพร” จูงมือ “ดร.พิมพ์ พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล” Mrs.Thailand World 2022 คนล่าสุด เข้าพบ อธิการบดี มหาวิทยาลัย Stamford international university “ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว” เพื่อหารือในการเตรียมพร้อม กับเวที Mrs.Thailand World 2023 ซึ่งครั้งนี้ จะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ อย่างอลังการ

สำหรับที่ผ่านมาสาวๆ หลายท่านที่ผ่านเวที Mrs.Thailand World 2022 ทางกองประกวด ได้ติดตามฟีดแบค ผลลัพธ์ของการประกวดที่ผ่านมาโดยตลอด ปรากฏว่าสาวๆ ผู้เข้าประกวด มีการพัฒนาการในทุกด้าน ทั้งความสวย ความงาม สุขภาพ ความมั่นใจ ที่มาพร้อมแรงผลักดัน พลังงานใจเชิงบวกในการทำงาน ใช้ชีวิตความสัมพันธ์กันเกื้อกลูกันในทุกด้านดีขึ้น ซึ่งผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ 

 

 

และครั้งนี้ถือว่าเป็นการหารือแบบลงลึกถึงความร่วมมือครั้งสำคัญ ระหว่างเวที Mrs.Thailand Worldกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ Stamford International University เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้หญิงยุคใหม่ให้ก้าวทันโลก จัดระเบียบความคิดอย่างมีแบบแผน ในการใช้ในชีวิตในทุกมิติกับองค์ความรู้ที่ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดูแล 


ซึ่งในปีนี้ได้มีโครงการร่วมกันโดยการจัดอบรมผู้เข้าประกวดทุกท่าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตนเองเป็นสตรีแบบมืออาชีพ ด้วยการฝึกอบรมในระหว่างช่วงเวลาในการเก็บตัว อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยนานาชาติ Stamford International University ยังจะสนับสนุนทุนการศึกษาจะในระดับไหนนั้น พร้องกิจกรรมพิเศษต่างๆ ต้องฝากแฟนๆนางงามคอยติดตามต่อไป