ไทยเบฟ รับรางวัล องค์กรดีเด่น ด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล องค์กรดีเด่น ด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จาก SIAMRATH ONLINE  AWARD 2023

ที่จัดขึ้นในโอกาส บริษัท สยามรัฐ จำกัด ครบรอบ 20 ปีของสยามรัฐออนไลน์ โดยมี คุณต้องใจ ธนะชานันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงานความยั่งยืนและกลยุทธ์

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล นับเป็นตอกย้ำความสำเร็จการดำเนินงานด้านความพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้อง Grand Hall อาคาร True Digital Park เมื่อเร็วๆนี้