รวมพลัง!!ชาวพังงาพร้อมใจเดินรณรงค์ชวนผู้มีสิทธิไปเลือกตั้ง ส.ส. 14 พ.ค.66 ไม่ซื้อไม่ขายเสียง

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.66 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานกล่าวเชิญชวนชาวพังงาและคนไทยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 Big Day พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงา ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 5 วันเท่านั้น ก็จะถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ทุกท่านจะได้แสดงพลัง 1 เสียง 1 สิทธิ ที่อยู่ในมือของท่านเพื่อขับเคลื่อนการเมืองไทยไปสู่ระบอบประซาธิปไตยอย่างแท้จริง ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ 

 

 

  

 

 

 

จึงขอใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านได้ร่วมกันออกไปใช้สิทธิอย่างสุจริตและโปร่งใส ทั้งนี้ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่าลืมตรวจสอบสิทธิของท่าน สถานที่เลือกตั้ง อีกทั้งศึกษาข้อมูลผู้สมัคร ข้อมูลพรรคการเมือง ได้ทางเอกสารแจ้งเจ้าบ้านที่ทุกบ้านได้รับแล้ว หรือศึกษาข้อมูลการเลือกตั้ง ส.ส. จากแอปพลิเคชั่นสมาร์ทโหวต หรือโทรสอบถามที่สายด่วน 1444 

การเลือกตั้งในครั้งนี้ ถือเป็นวาระแห่งชาติ ของการรวมพลังที่ใสสะอาดปราศจากการซื้อสิทธิและขายเสียง
อย่าลืมอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ "ชาวพังงา พร้อมใช้สิทธิ เลือกตั้งสุจริต ไม่โกงซื้อสิทธิ ไม่คิดขายเสียง" 
จากนั้นได้สาธิตการกาบัตรลงคะแนนอย่างถูกวิธีให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม ก่อนปล่อยขบวนรณรงค์เชิญชวนไปเลือกตั้ง สส.ไปในตลาดย่านยาว และตลาดย่านชุมชน บขส.ตะกั่วป่า ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนอย่างมาก
....................
ภาพ/ข่าวโกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา/นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป รายงาน