ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้าง “Happy Money พี่เลี้ยงการเงินคอมมูนิตี้”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สร้าง Happy Money พี่เลี้ยงการเงินคอมมูนิตี้” จัดเวิร์กชอปต่อยอดความรู้ หัวข้อ “สร้างความสัมพันธ์อย่างไร ช่วยเปิดใจเรื่องการเงิน” โดยมี ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ และพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดงาน พร้อมด้วยวิทยากร นรพันธ์ ทองเชื่อม นักจิตวิทยา นักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม ร่วมแชร์ความรู้ เมื่อ 13 พ.ค. 2566 พี่เลี้ยงการเงินได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์และการเปิดใจ นำไปประยุกต์ใช้พร้อมส่งต่อองค์ความรู้และแนะนำเครื่องมือช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้ผู้รับคำแนะนำเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นำไปสู่เป้าหมายทางการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์กรที่สนใจสร้างพี่เลี้ยงการเงินกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney