เซ็น กรุ๊ป เดินหน้าสานต่อ ESG มุ่งส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้กับเด็กไทย ผ่านโครงการ FOOD FOR GOOD ต่อเนื่องปีที่ 2

คุณจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อแนวคิด ESG ขององค์กร มุ่งสนับสนุนให้เกิดกลไกการดูแลโภชนาการเด็กในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อลดจำนวนเด็กทุพโภชนาการ พร้อมส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีให้แก่เด็กนักเรียน ผ่านโครงการ FOOD FOR GOOD ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ ด้วยการบริจาคสมทบทุนเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทโดยมีคุณทิพย์ชยา พงศธร กรรมการมูลนิธิยุวพัฒน์ และผู้ร่วมก่อตั้ง FOOD FOR GOOD พร้อมทีมงาน เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้

บุคคลในภาพ จากซ้าย 

คุณภัทรวดี กิตติธราธรรม ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์บริการสำนักงาน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณทิพย์ชยา พงศธร กรรมการมูลนิธิยุวพัฒน์ และผู้ร่วมก่อตั้ง FOOD FOR GOOD

คุณประภาพรรณ บรรลุศิลป์ รองผู้อำนวยการ โครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์