Update Newsประชาสัมพันธ์ไลฟ์สไตล์

“งานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล” ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและสถาบันทางด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง กิจกรรมยกระดับผ้าทอจังหวัดหนองบัวลำภูสู่สากล (แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ๒๐๒๓ ) “งานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล” ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ขนทัพสินค้าด้านผ้าทอ และสินค้า OTOP บุกเมืองกรุง ๑๒-๑๖ มิถุนายน ๒๔๖๖ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยนำผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จัดแสดงและจำหน่ายให้เลือกซื้อมากมายอาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เครื่องแต่งกาย สมุนไพร อาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณภาพ
• ชมการเดินแบบชุดผ้าไทยจากผ้าทอจังหวัดหนองบัวลำภู
• สนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน 
13 มิถุนายน พบกับ “เต้ วัชสัณห์”
14 มิถุนายน พบกับ “ฝ้าย พรชนก”
15 มิถุนายน พบกับ “ญาณิ ท็อปไลน์”
• ชมศิลปวัฒนธรรมสวยงามทุกวัน

พร้อมด้วยกิจกรรม ช๊อป ลุ้นโชคเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวันและลุ้นรับ ทองคำ รางวัลใหญ่ในวันสุดท้ายของงาน 


ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าของดี มีคุณภาพ และเอกลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู