2C2P ทูซีทูพีส่งต่อความรักเพื่อน้อง

ทูซีทูพีส่งต่อความรักเพื่อน้อง โดยนางสาว ศรินทิพย์ ปันนะวงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล บริษัท 2C2P (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนองค์กรนำทีมพนักงานบริษัท ร่วมส่งเสริมการเรียนการสอนเยาวชนไทยผ่านกิจกรรม พัฒนาโรงเรียนด้วยการช่วยทาสีและทำความสะอาดโรงเรียน พร้อมยังบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ ชุดเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆ นักเรียน โรงเรียนวัดบางน้อยใน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้