งานลอยกระทงสุโขทัยคว้ารางวัล งานเทศกาลที่มีศักยภาพ (ธีมงานกลางคืน) ระดับเอเชียจากสมาคม IFEA-ASIA

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. หรือทีเส็บ ได้ดำเนินงานร่วมกับจังหวัดสุโขทัย ส่งงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย เข้าประกวดรางวัลงานเทศกาลที่มีศักยภาพ (ธีมงานกลางคืน) ประจำปี 2023 ของสมาคมการจัดงานอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ หรือ International Festival & Events Association (IFEA) ภูมิภาคเอเชีย (ASIA Chapter) โดยงานลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัยคว้ารางวัล Gold Prize ร่วมกับงานพลุนานาชาติของเมืองพัทยา ซึ่งมีการจัดพิธีมอบรางวัลแก่จังหวัดสุโขทัยและเมืองพัทยา ณ เมืองทงยอง (City of Tongyeong) จังหวัด คยองซังใต้ (Gyeongsangnam-do) สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจังหวัดสุโขทัย คือ นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้รับมอบรางวัลร่วมกับภาคเอกชนจังหวัดสุโขทัย และนายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

IFEA – International Festival & Event Association เป็นสมาคมการจัดงานอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์หลักในการเป็นสมาคมกลางที่รวบรวมสมาชิกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานอีเวนท์และเทศกาลระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และโอกาสให้กับสมาชิกทั่วโลก และมีพันธกิจในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างประชาคมผู้จัดงาน และทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจการจัดอีเวนท์และงานเทศกาลขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน โดยสมาคม IFEA มีสำนักงานภูมิภาคเอชีย (ASIA Chapter) อยู่ที่สาธารณะรัฐเกาหลี และ สสปน. ได้เป็นสมาชิกของสมาคม IFEA อย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 4 และเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ IFEA

การที่เทศกาลลอยกระทงสุโขทัยได้รับรางวัลเทศกาลที่มีศักยภาพระดับเอเชียในครั้งนี้ เป็นการยืนยันความมีเสน่ห์และศักยภาพของเทศกาลลอยกระทงที่เป็นสีสันยามค่ำคืน และทำให้จังหวัดสุโขทัยเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดผู้คนให้มาเยือน เพื่อสัมผัสประสบการณ์ของเทศกาลแห่งความสุขและความสนุกสนานดังกล่าวมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังจะเพิ่มโอกาสในการดึงนักเดินทางต่างชาติให้มากขึ้น โดยมีตลาดใหม่ คือ ประเทศเกาหลีและภูมิภาคเอเชีย

นอกจากนี้ ยังได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของจังหวัดสุโขทัยและภาคเอกชนเมือง IKSAN คือ บริษัท สุโขทัยพัฒนาเมือง จำกัด และ IKSAN Culture & Tourism Foundation ร่วมด้วยกับ สมาคม IFEA ภูมิภาคเอชีย (ASIA Chapter) ในการสร้างความร่วมมือในการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองร่วมกัน อาทิ การเรียนรู้ด้านงานศิลปะวัฒนธรรม และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเมืองระหว่างกัน โดยเมือง IKSAN นั้น ได้รับการรับรองเป็น World Heritage City ขององค์การ UNESCO ด้วยเช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จะช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ และยังเป็นการทำการตลาดเพื่อเพิ่มนักเดินทางต่างประเทศให้มากขึ้นด้วย