คอตโต้เปิดเทรนด์ไลฟสไตล์การตกแต่งประจำปี 2023 – 2024

การรีเฟรชวิถีชีวิตใหม่สอดรับ Generation Lifestyle ในธีม เราสะท้อน-โลก, โลก-สะท้อนเรา ตอกย้ำวิสัยทัศน์การพัฒนาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการแบบยั่งยืน

ความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตในช่วงเวลาแห่งวิกฤติไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเมือง สังคม รวมถึงโรคระบาด ทำให้ผู้คนมีการปรับตัวอย่างมากมาย เมื่อทุกอย่างค่อย ๆ คลี่คลาย ฟื้นฟูในการใช้ชีวิตค่อย ๆ ดำเนินต่อไป ทุกวันนี้ผู้คนกลับมามีความหวังกับตัวเอง และโลกใบนี้อีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นดูแลตัวเองเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีในองค์รวม หันมาใช้ชีวิตเชื่อมต่อกับธรรมชาติมากขึ้น ต่างขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ในการใช้ชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย กระเบื้องแบรนด์ COTTO ภายใต้ SCG Decor ได้นำทีม Designers ศึกษาผ่านบริบททางสังคมของแต่ละคน เหตุการณ์ สถานการณ์ สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม มุมมองการใช้ชีวิตในช่วงที่ผ่าน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะร่วมเปิดมุมมองการใช้วัสดุในรูปแบบใหม่ โดยการผสานทิศทางของเทรนด์การใช้ชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลง มีความหลายหลาย ไม่ยึดติดกับมุมมองเดิม ๆ พร้อมชวนคิด เพราะทุกงานสร้างสรรค์ที่นำเสนอทุกส่วนมักสะท้อนตัวตนของผู้สร้างงาน


การนำเสนอไลฟ์สไตล์เทรนด์ จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจ และน่าติดตามของ COTTO สำหรับปี 2023-2024 ใน Theme ที่ชื่อว่า MEflection เราสะท้อน-โลก, โลก-สะท้อนเรา ซึ่งเกิดจากคำว่า Me และ Flection ประกอบกัน เพราะมนุษย์เรามีแนวโน้มในการกลับมาทบทวนชีวิต และสะท้อนความเป็นเราออกไปสู่โลกภายนอก ในขณะเดียวกันโลกที่เราอยู่ก็ส่งผลสะท้อนกลับมาทีตัวเราเองเช่นกัน จึงนำเสนอเรื่องราวผสานกับ Lifestyle Trends ที่แสดงให้เห็นถึงมุมมองการใช้ชีวิต ช่วงวัยที่แตกต่างกันไปใน 4 รูปแบบ

BASIC ORGANIC – สมดุลเรา สมดุลโลก
จากการผ่านเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย จึงไม่แปลกที่คน Gen Y ถึง Gen X ซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่ต้องการแบกรับภาระต่าง ๆ ทำให้รู้สึกอ่อนล้า เหน็ดเหนื่อยกับการดำรงชีวิต พวกเขาจึงมองหาความสุข เพื่อการใช้ชีวิตที่มีความหมาย หันกลับมาให้ความสำคัญเรื่องความสมดุลของชีวิต ใส่ใจดูแลสุขภาพ ให้ความสำคัญกับจิตใจและอารมณ์ ใช้จังหวะชีวิตที่ช้าลง อยู่กับธรรมชาติมากขึ้น คนเทรนด์นี้จะมองหาการพักผ่อน และทำกิจกรรมที่ชอบในช่วงวันหยุด ผ่อนคลายกับธรรมชาติ สนใจการรีโนเวตบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เข้ากับบริบทของพื้นที่ มีความสนใจด้าน ECO จึงพร้อมสนับสนุนธุรกิจที่ไม่ได้เพียงแสวงหากำไร แต่ยังมีเป้าหมายเพื่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ความเชื่อที่ว่า หากตัวเราดี สังคมและโลกก็จะดีตามไปด้วย สำหรับการออกแบบที่จะสอดรับกับกระแสของคนเทรนด์นี้ จะต้องเป็นดีไซน์ที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ อย่างรูปทรงที่เรียบง่ายและมีอิสระ ส่วนวัสดุจะเน้นความเป็นคราฟต์และให้ความสำคัญกับรีไซเคิล ในขณะที่สีหลักที่จะครองใจผู้คนกลุ่มนี้ คือ โทนสีกลาง (Neutral) ซึ่งสะท้อนถึงความสมดุลและช่วงจังหวะที่ช้าลง รวมถึงเฉดสีที่ช่วยเสริมสร้างความสุขสงบ ที่ยั่งยืน
RETRO FUTUR - ก้าวไปสู่อนาคตพร้อมความความสุขในอดีต


เมื่อเกิดวิกฤติหนึ่งครั้ง โอกาสการเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มนุษย์ได้พัฒนาเทคโนโลยีก็มักจะตามมาเสมอ เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้โลกดำเนินต่อไปในอนาคต ผู้คนจึงต้องปรับตัวตามความก้าวหน้าเหล่านี้ไปด้วย กลุ่มคน Gen Y เป็นกลุ่มต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในทุกๆ มิติ ในขณะที่ชาว Baby Boomers และ Gen X ใช้เทคโนโลยีในฐานะเครื่องมือเชื่อมต่อกับคนกลุ่มอื่น ๆ ส่วนเด็ก Gen Z และ Alpha ก็เติมโตมากับวิทยาการเหล่านี้อยู่แล้ว 

สิ่งที่เห็นได้ชัดในกลุ่ม Gen Y มีความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี มีใจเปิดกว้างต่อนวัตกรรมใหม่ ๆ เชื่อว่าเทคโนโลยีจะช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น แต่ยังมีบางห้วงเวลาที่หวนระลึกถึงความสุขในอดีต ดังนั้น เทรนด์ “RETRO FUTUR’ “ จึงเป็นเสมือนการผสานเทคโนโลยีแห่งอนาคตกับกลิ่นอายของยุคสมัยเก่า ๆ เรียกได้ว่าเป็นเจเนอเรชั่นที่เชื่อมประสานระหว่างกลุ่มคน Gen อื่น ๆ ที่พวกเขารับผิดชอบ ดูแลครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ให้ความสำคัญด้านสุขอนามัยเป็นพิเศษ และยินดีที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยหากเทคโนโลยีนั้นสามารถตอบโจทยด้านความสะอาด และปลอดภัยได้ 


สิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนกลุ่มนี้ได้ จึงมักเป็นสิ่งที่มีฟังก์ชั่นล้ำสมัย แต่ผสานดีไซน์แห่งอดีต ที่เข้ากับเทรนด์ปัจจุบันอย่างลงตัว อย่างสไตล์เรโทร เส้นสายแบบกลมมน หรือ แพตเทิร์นแบกริด เป็นต้น ส่วนวัสดุที่เลือกใช้ต้องให้ความรู้สึกถึงความสะอาด และปลอดภัย (Hygienic Materials) หรือ เป็นวัสดุรีไซเคิลที่ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร (Smart Eco Material) รวมถึงวัสดุที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีจนเกิดเป็นนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต (Smart Materials)

YOUTOPIA - โลกใบเดิม ที่ดีขึ้นกว่าเดิม
เพราะโลกมีความแตกต่าง และหลากหลาย ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความอยุติธรรม ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ทำให้สังคมที่ควรเท่าเทียมและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน กลายเป็นเพียงโลกในอุดมคติ หรือ Utopia เท่านั้น แต่การเติบโตของสังคมออนไลน์ก่อให้เกิดพลังของโซเชียลมีเดีย มีส่วนผลักดันให้ผู้คนเรียนรู้เรื่องสิทธิ และเสรีภาพกันมากขึ้น ไม่เมินเฉยต่อปัญหา กล้าแสดงออกถึงจุดยืนของตนเอง และมีความหวังว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ 

สิ่งที่คนยุคนี้ใช้เป็นเครื่องมือ คือ “Soft Power” พลังที่ผ่านความคิดสร้างสรรค์สนุกสนาน เสียดสีด้วยอารมณ์ขัน แต่เข้มข้นด้วยสาระสำคัญที่อยากส่งต่อออกไปสู่ผู้อื่น เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในวงกว้าง พวกเขาเชื่อว่า Utopia ในอุดมคติจะกลายเป็น Youtopia โลกที่ดีงามสำหรับคนุร่นถัดไปได้ด้วยพลังเล็ก ๆ ที่เริ่มต้นไปด้วยกันตั้งแต่วันนี้
เราอาจเข้าใจว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่เท่านั้นที่หันมาสนใจเรื่องการพัฒนาสังคม และโลก แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนทุกรุ่นต่างตื่นรู้และตระหนักถึงในเรื่องนี้เช่นกัน โดยกลุ่มคนรุ่นเก่าก็มีบางส่วนที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย ซึ่งเรียกคนกลุ่มนี้ว่า Elastic Gen หรือ กลุ่มคนที่มีความยึดหยุ่นสูง ในขณะที่คน Gen X จะมีลักษณะของการปรับตัวได้เร็ว มีอุดมการณ์และตั้งคำถามกับโครงสร้างทางสังคม ส่วนคน Gen Y เป็นผู้เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ กล้าที่จะเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้อง ในขณะที่ Gen Z เติบโตมาด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้เข้าถึงทุกอย่าง จึงตระหนักในเรื่องความหลากหลาย และความเสมอภาค

 

ทั้งยังมีความกล้าที่จะยึนหยัด และลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้อง การผสมผสานของกลุ่มคนทุกรุ่นทุกวัยนั้น ช่วยขับเคลื่อนโลกในวันนี้ไปสู่โลกที่เราอยากให้เป็น พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์ในทุกมิติ ทั้งเรื่องการเมือง สิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียม ตลอดจนสิทธิคนพิการและผู้สูงอายุ การออกแบบที่จะมาตอบรับคนกลุ่มนี้ จึงใช้แนวคิดนอกกรอบที่สะท้อนตัวตนอันอิสระ เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ความสนุกสนาน รักในสีสันที่โดดเด่น ผสานกับความโมเดิร์นของยุคสมัย เพื่อเติมเต็มความคิด ความเชื่อ นอกจากการคำนึงถึงด้านดีไซน์แล้ว พวกเขายังคิดถึงโลกที่อยู่อาศัย และเปิดรับความหลากหลายในการผสมผสานวัสดุเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อีกด้วย

FREEDOM SPECTRUM: โลกเสมือน – จริง
การมาถึงของยุคดิจิทัลทำให้โลก ณ ปัจจุบันไม่ได้มีเพียงหนึ่งใบอีกต่อไป ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างไร้ขีดจำกัด ตระหนักถึงเรื่องความหลากหลาย (Human Diversity) พยายามผลักดันเสียงของตนเองผ่านโลกออนไลน์ และประเด็นสุดท้าย คือ อิทธิพลของกลุ่ม Gen Z ที่กล้าแสดงความเป็นตัวเอง พร้อมสร้างโลกในแบบที่ให้เป็น ทั้งหมดนี้จึงทำให้โลกดิจิทัลกลายเป็นพื้นที่แสดงออกทางตัวตน (Self-Expression) ที่เราทุกคนมีสิทธิ์เท่ากัน จนเกิดเป็นเทรนด์ “Freedom Spectrum” หรือ “ อิสระในโลกเสมือน + จริง “ ขึ้นมา เมื่อสังคมดิจิทัลเติบโตจนกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่รวบรวมผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก จึงเกิดกลุ่มคนที่เรียกว่า Digital Native มีความโดดเด่นในการสร้างสรรค์ และเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆโดยส่วนใหญ่เป็นชาว Gen Z ที่มีทัศนคติกล้าเสี่ยง รักอิสระ เข้าถึง และเป็นส่วนหนึ่งของ Social Network รูปแบบใหม่ ๆ แสดงความเป็นตัวเองผ่านการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่แปลกใหม่ จนเกิดเป็นกระแสทำให้คนรุ่นอื่น ๆ ต้องติดตาม และปรับตัวสู่โลกยุคใหม่ พวกเขามักปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงได้ดี เปิดใจกับวัฒนธรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะด้านดิจิทัล ทั้งระบบค่าเงิน ศิลปะ ไปจนถึงโลกเสมือนที่ช่วยขยายประสบการณ์ให้กว้างขึ้น การออกแบบที่จะมาสอดรับกับธรรมชาติของคนกลุ่มนี้ สามารถเป็นไปได้อย่างหลากหลายไร้ขีดจำกัด เพราะผสานโลกออนไลน์ และออฟไลน์เข้าด้วยกันได้ อาจมีความเหนือจริง (Surreal) แบบเกมส์ ที่มีความแฟนตาซี เพื่อตอบรับกับจินตนาการสุดล้ำทั้งในโลกจริง และโลกเสมือนของพวกเขา

 

การนำเสนอเรื่องราวของเทรนด์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามเจนเนอเรชั่นต่าง ๆ ของแบรนด์คอตโต้ที่ให้ความสำคัญกับการใช้วัสดุรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ สีสัน ไม่ยึดติดกับมุมมองหรือรูปแบบเดิมๆ อีกต่อไป เพื่อให้งานออกแบบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เทรนด์ของคนในยุค 2023-2024 สะท้อนตัวตนของผู้สร้างงาน ผู้ใช้งาน พร้อมทั้งแสดงออกในมุมของ ESG ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองภายใต้ฉลาก SCG GREEN CHOICE สนใจดูรายละเอียดสินค้าทั้ง 4 รูปแบบ


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมผ่าน www.cotto.com พร้อมทั้งช่องทาง Social Media ทุกๆช่องทาง COTTO Official และ Line OA @COTTOOfficial : https://lin.ee/tv5Kytw หากต้องการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์หรือติดตาม โปรโมชั่นพิเศษทุก ๆ วันได้ที่ https:/www.cottolife.com สัมผัสพื้นผิวเพื่อความมั่นใจได้ที่ COTTO Life ทั้ง 3 สาขา กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น