Update Newsกระทรวงมหาดไทยสังคมสังคม/CSR

พช. นนท์ เร่งบูรณาการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนพร้อมพัฒนาคนทุกช่วงวัย

เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี พัฒนาการอำเภอบางกรวย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และนักศึกษาฝึกงาน เป็นตัวแทนนำกระเช้า เครื่องอุปโภค บริโภค จากนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ในพื้นที่บ้านคลองนราภิรมย์ หมู่ที่ 6 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และได้อุดหนุนอาชีพของครัวเรือน ในการทำผ้าเช็ดเท้า ซึ่งเป็นผลผลิตจากการส่งเสริมให้ครัวเรือนได้มีอาชีพ จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ซึ่งเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์จากข้อมูล จปฐ. ปี 2565 

โดยครัวเรือนดังกล่าวตกเกณฑ์ด้านการศึกษา โดยมีนายสัญชัย ถิ่นน้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ครัวเรือนดังกล่าว พร้อมกันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้ได้บูรณาการกับภาคี นำผ้าอ้อมสำเร็จรูป นม และเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา นำมาส่งต่อยังครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

 

#สพอ_บางกรวยรายงาน
#พช_นนทบุรี