“พาณิชย์” เผยผลผู้ได้คะแนนสูงสุด TOP 100 ของประเทศ จาก โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566

นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “ต้องขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง TOP 100 ที่สามารถทำคะแนนสูงสุด 100 อันดับแรกจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งประเทศกว่า 23,700 ราย ด้วยนะคะทราบมาว่าปีนี้ข้อสอบของเราไม่ง่ายเลย ดังนั้นน้องๆ ที่ผ่านด่านเข้ามาได้ต้องเก่งมากๆ วันนี้น้องได้พิสูจน์แล้วว่าหากมีความตั้งใจและความพยายาม ทุกคนสามารถทำได้ และเราภูมิใจในตัวน้องๆ มาก” 


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) ได้ดำเนินโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 จัดอบรมให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อสร้างให้เป็นแม่ทัพทางการค้าของประเทศในอนาคต โดยดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2566 และได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทั้งรายเดิมที่สนับสนุนโครงการมาตั้งแต่ปีแรก ประกอบด้วย Huawei Bitkub EXIM Bank P&G และพันธมิตรน้องใหม่ที่เข้ามาเสริมทัพในปีนี้ SPVi SVOA BOL และDHL เพื่อน้องๆ TOP 100 จะได้มีโอกาสเลือกสถานที่ฝึกงานเพิ่มมากขึ้น 

นอกจากนั้นยังสามารถเลือกไปฝึกงานในต่างประเทศกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ ณ ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย 


สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ทำแบบทดสอบของโครงการได้คะแนนสูงสุด “100 ลำดับแรก” และผู้ที่ได้ “500 ลำดับแรก” มีดังนี้ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรก (TOP 100) 
- ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน จัดโดย P&G 
- ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีสรุปผลโครงการ พร้อมรับประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ณ อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค (West) สุขุมวิท 101 
- ได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมฝึกงานกับหน่วยงานพันธมิตรของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ True, Huawei Bitkub EXIM Bank P&G SPVi DHL SVOA BOL รวมถึงสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานในต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ ณ ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก 


นอกจากนี้ ผู้ที่สามารถทำคะแนนสอบได้สูงที่สุดจากผู้เข้าอบรมทั่วประเทศกว่า 23,700 ราย จะได้รับเลือกให้เป็น “Gen Z Ambassadors” ซึ่งนอกจากสิทธิประโยชน์ที่กล่าวไปแล้วยังได้รับรางวัลสุดพิเศษจากพันธมิตรอีกด้วย 
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 500 ลำดับแรก (TOP 500) 
- ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่อยอดองค์ความรู้ที่จัดโดยสถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงลึกด้านการค้าระหว่างประเทศ 
- ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดสำหรับสตาร์ทอัพ “Go-to-Market Strategies for Startup” จัดโดย True LAB 


สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรก (TOP 100) ได้แล้ววันนี้ใน Facebook Page : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือคลิกลิงก์: https://www.facebook.com/nea.ditp/