“พาณิชย์-DITP”เปิดร้านขายสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยย่าน.SOHO.สหรัฐฯ คนแห่ชม ช้อปเพียบ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดร้าน “The Treasure” Pop Up Store ตั้งอยู่บนถนน Spring ในย่าน SOHO แหล่งการค้าและแฟชั่นชื่อดังสหรัฐฯ จัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์แบรนด์ไทย 45แบรนด์ ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ และนักท่องเที่ยว แห่ชม ช้อป คาดขายได้ทันที 1.8 ล้านบาท และภายใน 1 ปี กว่า 13 ล้านบาท

นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้นำคณะผู้แทนการค้าไทยเดินทางเยือนนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้าน“The Treasure” Pop Up Store ตั้งอยู่บนถนน Spring ในย่าน SOHO แหล่งการค้าและแฟชั่นที่สําคัญของโลก เพื่อจําหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์แบรนด์ไทยจากนักออกแบบรุ่นใหม่ เช่น ของตกแต่งบ้าน กลุ่มแฟชั่น และเครื่องประดับ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์เชิงรุกเพื่อสร้างกระแสนิยมแบบมหภาค (Megatrend Setter) จัดโดยสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก

“โครงการนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยเป็นจํานวนมาก มีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 70 แบรนด์ โดยนักออกแบบจํานวน 45 แบรนด์ ที่ผ่านการคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้มาร่วมจัดแสดงสินค้าในร้าน The Treasure คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการส่งออกสินค้ากลุ่มแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของไทย โดยอาศัยเครือข่ายของผู้ซื้อและผู้นําเข้าที่เป็นร้านค้า High.Fashion ห้างสรรพสินค้าช่องทาง E-Commerce รวมถึงสื่อมวลชน Influencer ที่มาร่วมงานเป็นจํานวนมาก”

 

 

 

 

ทั้งนี้ จากการประเมินการจัดงานในเบื้องต้นมีผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ และนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาเลือกดู เลือกชมสินค้าเป็นจำนวนมาก คาดการณ์ว่าการจําหน่ายสินค้าทันทีจากหน้าร้าน และมูลค่าการสั่งซื้อในภายใน 1 ปี รวมประมาณ 15 ล้านบาท และกรมยังได้มีการหารือเพิ่มเติมกับฝ่ายจัดซื้อและผู้นําเข้าเพื่อหาช่องทางและโอกาสในการขยายการส่งออกสินค้าไทยกลุ่มดังกล่าวมายังตลาดสหรัฐฯ และสร้างความมั่นใจคุณภาพและการออกแบบสินค้าไทยให้กับผู้ซื้อด้วย

สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย และพัฒนาศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในสหรัฐฯ และตลาดโลก ซึ่งภายใต้โครงการมีการอบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
ในวงการสินค้าไลฟ์สไตล์ของนครนิวยอร์ก เพื่อสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคสหรัฐฯ และเข้าใจช่องทางการเข้าสู่ตลาดในปัจจุบัน 

ส่วนร้าน “The Treasure” Pop Up Store ตั้งอยู่ที่ 21 Spring Street, New York, NY 10012 ได้เปิดจําหน่าย และจัดแสดงสินค้าตั้งแต่วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2566

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
(DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169