อว. – TED Fund เปิดบ้านโชว์ผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการ ฯ ในงาน TED Fund Open House 2023 ปีที่ 3

กรุงเทพฯ (4 สิงหาคม 2566) – กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงาน TED Fund Open House 2023 เป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “SPARK your creativity, IGNITE potential จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ จุดไฟศักยภาพของคุณ” โดยจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก TED Fund พร้อมเปิดพื้นที่เจรจาทางธุรกิจแก่นักลงทุนที่สนใจ และนิทรรศการผลงานและกลไกการสนับสนุนของ TED Fund พร้อมด้วยเวทีเสวนาสร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้ด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมตลอด 2 วัน ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์

นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานว่า “กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund นับเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านหลากหลายโครงการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ TED Fund พร้อมผลักดันผลงานนวัตกรรมภายใต้การสนับสนุนของกองทุน ให้สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจากบทบาทและภารกิจของ TED Fund จึงนำมาสู่การจัดงาน TED Fund Open House 2023 เวทีแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ขยายผลเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ผ่านการแสดงและแนะนำผลงานนวัตกรรมไปยังผู้ที่สนใจและนักลงทุน 

อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเชื่อว่างาน TED Fund Open House 2023 จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแสดงศักยภาพของผลงานนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นที่รู้จักในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไปในอนาคต”

ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กล่าวว่า “TED Fund ได้มีการจัดงาน TED Fund Open House มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2022 ได้จัดงานในรูปแบบ Virtual Event โดยมีการรวบรวมผลนวัตกรรมของผู้ประกอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากกว่า 200 ผลงาน และมีผู้เข้าชมมากกว่า 40,000 ครั้ง จากความสำเร็จในการจัดงานครั้งที่ผ่านมาได้นำมาสู่การจัดงาน TED Fund Open House 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “SPARK your Creativity, IGNITE your Potential – จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ จุดไฟศักยภาพในตัวคุณ” 

 

โดยผลงานที่จัดแสดงในครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จจากการที่ TED Fund ได้สนับสนุนเงินทุนและองค์ความรู้เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จนสามารถผลิตและต่อยอดผลงานนวัตกรรมของตนเองออกสู่ตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ รวมแล้วกว่า 800 โครงการ รวมมูลค่าการสนับสนุนทุนกว่า 770 ล้านบาท และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้กว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการที่มาในงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จจากการสนับสนุนผ่านหลากหลายโครงการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ TED Fund 

อาทิ โครงการ TED Fund Public Batch 1-3, ทุนเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์, ทุนเครือข่ายปริญญาโท-เอก, โครงการ Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE), โครงการ Research Gap Fund - TED Fund, โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) และโครงการ TED Market Scaling Up

TED Fund ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมผลักดัน และพัฒนากลไกการสนับสนุนใหม่ ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เติบโตขึ้นไปพร้อมกับเรา เฉกเช่นเดียวกันการจัดงาน TED Fund Open House 2023 ครั้งนี้ ที่จะเป็นพื้นที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขับเคลื่อนและนำเสนอผลงานนวัตกรรมจนสามารถขยายผลไปสู่ตลาดสากล เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศและสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งต่อไป”

TED Fund Open House 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “SPARK your creativity, IGNITE potential” จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ จุดไฟศักยภาพของคุณ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น G สามย่าน มิตรทาวน์

 

 

 

 

ภายในงานมีกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานแบ่งออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย

TED Stage เวทีเสวนาสร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้ด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในวงการ กว่า 9 session 25 Speakers 
TED Fund Exhibition นิทรรศการนำเสนอผลงานและกลไกการสนับสนุนทุนผู้ประกอบการอย่างครบวงจรทั้งการเงิน ความรู้ และโอกาส เพื่อเป้าหมายในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศไทย
Innovation Booth บูธแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรม โดยผู้ประกอบการที่เคยได้รับทุนจาก TED Fund 30 ผู้ประกอบการ อาทิ Vincent’s ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง นวัตกรรมโพรไบโอติก สายพันธุ์ "Lactobaciltus rhamnosus SD11", แดรกคูลเลอร์ ผ้าเปียกสมุนไพรเช็ดตัวสำหรับลดไข้, ยาสีฟันสมุนไพรอัดเม็ด โดย แบรนด์ มาบเอื้อง, พาวโค่ โพแทสเซียม เอเนอจี้ นวัตกรรมเจลน้ำมะพร้าวน้ำหอม GI เป็นต้น
Business Matching พื้นที่การเจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการกับนักลงทุนและคู่ค้า เพื่อสร้างและขยายโอกาสการนำนวัตกรรมไทยไปสู่ระดับสากล

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tedfundmarket.com/ , https://www.facebook.com/tedfund.most.th