พังงา-มอบเครื่องทำมาหากินกลุ่มถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายพิเชษฐ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา นายอำเภอตะกั่วทุ่ง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 ที่เข้ารับมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ที่ มัสยิดบ้านสามช่องใต้ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 


จากที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีผลิตภาพและรายได้สูงขึ้น ผ่านการพัฒนาทักษะแรงงาน ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 300 คน จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตร ผู้ประกอบขนมอบ การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ และ การตัดเย็บเสื้อผ้า ครั้งนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับเครื่องมือการประกอบอาชีพ คือหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากผ้า จำนวน 20 คน 
 

 

ภาพข่าว

นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา