เปิดตัว หนังสือบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง”

หม่อมเจ้าปุสาณ  สวัสดิวัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธาน พร้อมด้วย หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รับเชิญเป็นองค์ปาฐก ในงานเปิดตัว หนังสือบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ที่เคยจัดพิมพ์มาแล้วเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ โดยบันทึกประวัติศาสตร์เล่มนี้ บอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ซึ่งพระองค์ท่านทรงทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า และคงเป็น “ไท” อยู่ทุกวันนี้ รวมถึงเรื่องราวสนุกๆ  ในคราวเสด็จประพาสต้น ทั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ และเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระราชโอรส พระบรมวงศานุวงศ์ โดยจะจัดงานในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (ถนนอโศก)  ทั้งนี้ในงานยังมีการเสวนา โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย  อาจารย์พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ และ คุณลดา รุธิรกนก ในหัวข้อ ๑๒๐ ปี แห่งการเสด็จประพาสยุโรป ทำให้ไทย เป็นไท จนถึงวันนี้ด้วย