“บิ๊กบี้” ย้ำ กระตุ้นเยาวชนมีงานทำรับ Future of Work ไทยเจ้าภาพแข่งฝีมือแรงงานอาเซียนปี ๖๑รมว.แรงงาน เปิดการประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน ครั้งที่ ๑ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ย้ำ กระตุ้นเยาวชนเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต (Future of Work) ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ รวมทั้งสิ้น ๖ กลุ่มอาชีพ ๒๖ สาขา ระหว่างวันที่ ๒๖ ส.ค. – ๔ ก.ย.๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

   

   

 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน ครั้งที่ ๑ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ว่า ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เตรียมการประชุมไว้ โดยวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน โดยได้เชิญสมาชิกของประเทศอาเซียน ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๐ ประเทศ จำนวนประมาณ ๔๐ คน สาระสำคัญในการประชุมเพื่อจะได้กำหนดยุทธศาสตร์การจัดงาน รวมทั้งจะได้หารือร่วมกันว่าได้มีการปรับปรุงแก้ไขสาขาใดบ้างในการแข่งขัน ส่วนการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับเทคนิคจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

   

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า ประโยชน์ในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนในครั้งนี้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนของประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือที่สูงขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การเตรียมงานที่จะทำในอนาคต (Future of Work) ให้มีความพร้อม โดยเฉพาะเทคโนโลยีชั้นสูงที่ทุกประเทศอาเซียนต้องร่วมมือกัน 

ซึ่งหากเยาวชนมีความพร้อมก็จะสามารถปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงานในประเทศนั้นๆ ด้วย สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ จะแบ่งเป็น ๖ กลุ่มอาชีพ ได้แก่ ๑) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ๒) เทคโนโลยีการสื่อสาร ๓) แฟชั่นและครีเอทีฟ ๔) ขนส่งและโลจิสติกส์ ๕) เทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร และ ๖) บริการส่วนบุคคลและสังคม รวม ๒๔ สาขา และสาขาสาธิต ๒ สาขา รวมทั้งสิ้น ๒๖ สาขา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ ส.ค. – ๔ ก.ย.๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี