บขส. แจ้งปรับปรุงระบบการจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร งดสำรองที่นั่งล่วงหน้า

  (12 กันยายน 2560)บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจำหน่ายตั๋วรถโดยสารของ บขส. ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560