บุคลากร พม. ร่วมเป็นจิตอาสาให้บริการและช่วยเหลือประชาชนที่มาถวายความอาลัย ในหลวง ร.9

ในวันที่ 13 ก.ย. 2560 เวลา 3.30 น. นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้การสนับสนุนบุคลากรในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ที่มีจิตอาสา จำนวน 100 คน ร่วมให้บริการและช่วยเหลือประชาชนที่มาถวายความอาลัย ในหลวง ร.9 ณ บริเวณท้องสนามหลวง 

โดยจิตอาสาทั้ง 100 คน ได้แยกกันประจำโรงครัว และจุดบริการต่าง ๆ ได้แก่ โรงครัวกองทัพธรรม โรงครัวหลวงพ่อเอกรัตน์ โรงครัวสายธารน้ำใจ โรงครัวหลวงตามหาบัว โรงครัววัดสังฆทาน โรงครัวเจ๊ลั้ง โรงครัวรวมใจทำให้พ่อ โรงครัวถ้ำจุนโท โรงครัวมาลินโดกรุ๊ป โรงครัวศรัทธาธรรม โรงครัวศาลยุติธรรม และโรงครัวยุ้ย นอกจากนี้ ยังได้ประจำจุดคลังวัตถุดิบ จุดบริการน้ำดื่ม จุดบริการร่วม และจุดประชาสัมพันธ์อีกด้วย