วิริยะประกันภัย สานสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งที่ 9 อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง ตอน “ยุคทอง…แคร์ริเออร์”

นายวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสรายุทธ พุ่มศรี ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย NON-MOTOR ด้านรถยนต์ ร่วมพบปะสื่อมวลชนในกิจกรรมสานสัมพันธ์ อยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง ครั้งที่ 9 ตอน “ยุคทอง...แคร์ริเออร์” เพื่อบอกเล่าถึงความพร้อมของบริษัทฯ ในการรับประกันภัยขนส่งสินค้า ภายใต้ “กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง” พร้อมเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการด้านสินไหมทดแทน ที่ทำให้ผู้เอาประกันภัยพึงพอใจสูงสุด ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยในครึ่งปีแรกเติบโตถึง 27% โดยมี สื่อมวลชนจากหลากหลายแขนงเข้าร่วมงาน ณ ห้องไพร์ม เดอะ วัน บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา

สำหรับ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง บริษัทฯ ได้จัดกลุ่มความคุ้มครองสินค้าที่เอาประกันภัยออกเป็น 7 กลุ่ม อาทิ คอมพิวเตอร์ สินค้าเทกอง (ไม่มีบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้ม) รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อาหารสด อาหารทะเล น้ำมันเชื้อเพลิง สินค้าควบคุมความเย็น ผักสด ผลไม้สด ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการปรับเงื่อนไขการรับประกันภัยให้เหมาะสมกับธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละประเภท พร้อมรองรับการบริการแบบเบ็ดเสร็จกรณีสินค้าได้รับความเสียหาย โดยการจัดหาผู้รับซื้อและผู้ประมูลซากสินค้าอย่างรวดเร็ว อันเป็นการช่วยลดมูลค่าความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการด้วยการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านงานสินไหมทดแทนทั่วประเทศ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดีบนมาตรฐานความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัยตลอดเส้นทาง “ประกันภัยขนส่งต้อง วิริยะประกันภัย ศูนย์บริการทั่วไทย เคลมไว ใส่ใจทุกบริการ”