ชวนชมวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “ทรงงานทั่วหล้า ปวงประชาร่มเย็น”

วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ  ชุด "ทรงงานทั่วหล้า ปวงประชาร่มเย็น" ที่สำนักงาน กสทช. จัดทำร่วมกับสำนักราชเลขาธิการเดิมและสำนักงาน กปร. เป็นวีดีทัศน์ที่เผยแพร่พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย มี subtitle เป็นภาษาอังกฤษด้วย นำเสนอถึงประโยชน์สุขที่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคได้รับจากพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงรัชกาลที่ ๙...
หน่วยงานที่สนใจจะนำไปเผยแพร่ต่อสามารถประสานติดต่อขอรับได้ โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ทำหนังสือถึง เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)พร้อมระบุจำนวนและหน่วยงานที่จะนำไปใช้เผยแพร่

ชมตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีชุด "ทรงงานทั่วหล้า พัฒนาทั่วไทย"...77 จังหวัด https://youtu.be/iPYQ2HGAO5I