Update Newsท่องเที่ยว B Tripแหล่งเที่ยว

ยิ่งใหญ่ !! ผู้ว่าฯพังงาเปิดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีชักพระประจำปี 66 มีผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน 

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.66 ที่ตลาดอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีชักพระจังหวัดพังงา พร้อมด้วยพระภาวนาธรรมาภิราม รองเจ้าคณะจังหวัดพังงา พระมหานครินทร์ อนาลโย เจ้าคณะอำเภอคุระบุรี นายธราธิป ทองเจิม นายก อบจ.พังงา นางวัลลภา ธีระสานต์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา โดยมีนายวิชญุตม์ ทองแป้น นายอำเภอคุระบุรี พ.ต.อ.อนันท์ อนุตรเวสารัช ผกก.สภ.คุระบุรี สจ.เขต อ.คุระบุรี สจ.เขต อ.ตะกั่วป่า ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน 


ประเพณีชักพระ หลังวันพระสงฆ์ออกพรรษาเช้าตรู่ของวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของพี่น้องอำเภอคุระบุรี ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน เป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง นับว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับวัดมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยประชาชนในแต่ละตำบลได้ช่วยกันลากเรือพระจากชุมชนของตนเองเพื่อเข้าร่วมพิธีสมโภช ณ ที่ว่าการอำเภอคุระบุรี ซึ่งเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง ทุกหน่วยงานที่ได้เห็นความสำคัญในประเพณีดังกล่าว ให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีชักพระ ณ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา สร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 

 

 

  

 
 

 

 

  

  

สำหรับปี 2566 มีวัดและที่พักสงฆ์นำเรือพนมพระเข้าร่วมทั้งหมด 10 แห่ง ประกอบด้วย 1.วัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน) 2. วัดบางวัน 3. วัดนางย่อน 4. วัดเตรียม 5.วัดบางครั่ง 6.วัดตำหนัง 7.วัดสวนวาง 8.วัดอ่าวเวก 9. ที่พักสงฆ์ทุ่งละออง 10.ที่พักสงฆ์ไทรทอง
โดยงานชักพระประเพณีของอำเภอคุระบุรีจะจัดตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค-2พ.ย.2566


ภาพข่าว
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา