เมืองโบราณอายุนับพันปีและวัฒนธรรมเก่าแก่ของนครหนานชาง ชวนให้หลงรักเจียงซี

ปักกิ่ง--30 ตุลาคม 2566 นครหนานชาง เมืองเอกของมณฑลเจียงซี เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,200 ปี โดยก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยของจักรพรรดิเกาจู่แห่งราชวงศ์ฮั่น เมืองนี้เดินทางผ่านกาลเวลาอันยาวนานและมอบมรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้มากมาย รวมถึงสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งล้วนมีส่วนในการสร้างความยิ่งใหญ่และรุ่มรวยให้แก่ “วัฒนธรรมอวี้จาง (เจียงซี)” (Yuzhang (Jiangxi) Culture)

สุสานขุนนางแห่งไห่ฮุน (Tomb of Marquis of Haihun) ตั้งอยู่ในหมู่บ้านกวนซี ตำบลต้าถังผิง เขตซินเจียน นครหนานชาง และเจ้าของสุสานคือจักรพรรดิหลิวเหอแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตก นับตั้งแต่มีการขุดค้นพบ สุสานแห่งนี้ก็ได้รับความสนใจจากชุมชนโบราณคดีมาโดยตลอด 

สุสานขุนนางแห่งไห่ฮุนมีนัยสำคัญทางวัฒนธรรมและการวิจัย โดยเป็นหลักฐานของประเพณีการบูชาเทพเจ้าของราชวงศ์ฮั่นตะวันตกที่ได้รับการรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีและมีโครงสร้างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด รูปแบบที่ละเอียดประณีตและฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมทำให้มีความสมบูรณ์อย่างที่ไม่มีใครเทียบได้ และจนถึงขณะนี้มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุอันล้ำค่ามากกว่า 10,000 ชิ้น (ชุด) จากสุสานแห่งนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งโรจน์ของอารยธรรมไห่ฮุน