Update Newsสังคมสังคม/CSR

วิริยะประกันภัย รวมพลังคืนความสมบูรณ์สู่ผืนป่าไทย สร้างฝายทำโป่งเทียม และยิงเมล็ดพันธุ์พืช จ.ราชบุรี

นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะวิริยะจิตอาสา จำนวน 132 คน ลงพื้นที่ทำกิจกรรม “สร้างฝายและทำโป่งเทียม” รวมถึงยิงเมล็ดพันธุ์พืชปลูกป่า เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม พร้อมอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเสริมสร้างแหล่งอาหารและแร่ธาตุให้แก่สัตว์ป่า ตลอดจนช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ผืนป่าไทย 

โดยมี นายสมหมาย พุฒน์กล่ำ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าหนองยาว เขตภาชี เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี