กรมควบคุมโรค ห่วงเด็กเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้า หลังพบสารนิโคตินสูง ส่งผลทำลายสมอง

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2566) นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดี กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าพยายามทุกวิถีทางในการแสวงหากำไรและสร้างกลุ่มลูกค้ารายใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีจุดเด่น สีสันดึงดูด แปลกใหม่และง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงมีการเชิญชวนให้เยาวชนทดลองใช้อีกด้วย หวังให้เด็กเสพติดได้ง่ายเป็นลูกค้าในระยะยาว

มีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีผลต่อสมอง พบว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารนิโคตินในปริมาณสูง สารเสพติดจะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมอง รวมทั้งส่งผลโดยตรงต่อพัฒนาการของสมองในเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในส่วนของสมองที่รับผิดชอบ  ด้านความสนใจ การเรียนรู้ และความจำ ทำให้เกิดภาวะนอนไม่หลับ ความจำลดลง เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง รวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิตกกังวล หงุดหงิด และมีความหุนหันพลันแล่น อารมณ์รุนแรงมากขึ้น

นายแพทย์ธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรค ขอเตือนผู้ปกครองและครูอาจารย์ ช่วยเฝ้าระวังและดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นกลุ่มที่อาจถูกชักจูงจนหลงเชื่อ นำไปสู่การลองสูบจนทำให้เสพติดบุหรี่ไฟฟ้าได้ เพราะบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าทำลายสุขภาพ มีสารพิษ เสพติดอันตรายหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค  โทร. 0 2590 3850