รมว.กก.พร้อมผู้ว่าฯ ททท. ประชุมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนครราชสีมา ขับเคลื่อน/พัฒนาการท่องเที่ยว

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมไชยณรงค์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทารา นครราชสีมา 

 

 

โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา คือ ประเด็นปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยว และการขอรับการสนับสนุนที่ต้องการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม จาก 7 หน่วยงาน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ สมาคมโรงแรมจังหวัดนครราชสีมา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว