“ฐาปนีย์” ผู้ว่าการ ททท. รับรางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 90 ปีหอการค้าไทย

ในวันนี้ (18 พฤศจิกายน 2566) นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้ารับมอบรางวัล นักธุรกิจสตรีดีเด่น นักวิชาชีพสตรีดีเด่น และนักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ หอการค้าไทย ประจำปี 2566 เนื่องใน โอกาสครบรอบ 90 ปีหอการค้าไทย โดย คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภา หอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ภิรัชฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ

ซึ่งรางวัลสตรีดีเด่นในปีนี้ ประกอบด้วย รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่น รางวัลนักวิชาชีพสตรีดีเด่น และรางวัลนักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ โดยมีสตรีที่ได้รับรางวัลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 

ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 17 ท่าน เพื่อเป็นเกียรติ และขวัญกำลังใจให้กับนักวิชาชีพอและธุรกิจสตรีไทยที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม มีส่วนร่วมใน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สตรีนักธุรกิจในวงการธุรกิจและ สังคมไทย ตลอดการจัดโครงการฯ กว่า 11 ปี มีนักธุรกิจสตรีที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับต่อสังคม และได้รับการเชิดชูเกียรติจากหอการค้าไทยแล้ว จำวน 149 ท่าน


#amazingthailand
#นักธุรกิจสตรี
#นักวิชาชีพสตรีดีเด่น
#90ปีหอการค้าไทย