ชาวกะปงร่วมแห่กระจาด งานประเพณีสารทเดือนสิบประจำปี60เมื่อวันที่20 ก.ย 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุพงษวิณัย ชูยก นายอำเภอกะปงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแห่กระจาดซึ่งเป็นประเพณีสารทเดือนสิบประจำปี60 พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรัส เจริญกุล ผกก.สภ.กะปง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบจ.พังงา และประชาชนอำเภอกะปงและอำเภอใกล้เคียงที่เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคึกคัก
 

นายสุพงษวิณัย ชูยก นายอำเภอกะปง กล่าวว่า งานประเพณีวันสารทเดือนสิบวึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี วัฒนธรรมการแห่กระจาดถือเป็นเอกลักษณ์ที่ชาวอำเภอกะปง ร่วมกันสืบทอดกันมาช้านาน ซึ่งในปีนี้มีกระจาดที่เข้าร่วมขบวนกว่า18 กระจาด แสดงให้เห็นว่าชาวอำเภอกะปงมีความเข้มแข็งในด้านการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างสูงที่สามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูให้วัฒนธรรมการแห่กระจาดให้คงอยู่คู่กับชาวบ้านอำเภอกะปงสืบไป
 

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการของทุกๆภาคส่วน และเป็นการส่งเสริมให้ประได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เนื่องจากชุมชนเป็นเจ้าของวัฒนธรรมประเพณีจึงเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนวัฒนธรรมประเพณีได้ดีที่สุด ก่อให้เกิดความรักสามัคคีในชุมชนก่อให้เกิดความภูมิใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่แสดงออกซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมความศรัทธาต่อพรุพุทธศาสนา และให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่สืบสานกันมาแต่ช้านาน


   

นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา 083-6388373