นายกฯ ร่วมด้วย รมว. กก. และ ผู้ว่าการททท. ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดระนองพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

บ่ายวันนี้ (22 มกราคม 2567) นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะผู้ทำงานจากททท. ร่วมติดตามนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยเริ่มต้นการสัญจรที่ บ้านไร่ ไออรุณ ฟาร์มสเตย์ ในอำเภอเมืองระนอง ซึ่งเป็นฟาร์มสเตย์พื้นที่แห่งรักอันอบอุ่น 

จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตำบลม่วงกลวง (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลม่วงกลวง) ที่อำเภอกะเปอร์ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากชาวชุมชนและรับชมการสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น จากนั้นเดินทางโดยรถสองแถวไม้ไปยังท่าเรือคลองลัดโนด เพื่อร่วมกิจกรรมปล่อยปูดำคืนสู่ธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนบนฐานการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเชื่อมโยงสามด้าน (BCG)

ต่อมานายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการฯ ผู้ว่าการททท. และคณะทำงาน ได้ออกเดินทางไปยังบ่อน้ำร้อนรักษะวาริน ในอำเภอเมืองระนอง ซึ่งเป็นบ่อน้ำแร่ร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดที่มีการชูอัตลักษณ์ชุมชน โดยได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลจะผลักดันจังหวัดระนองสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำของโลก (Wellness City) ต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างจุดแข็งและนำรายได้เข้าประเทศ

#ครมสัญจร
#สุขทันทีที่เที่ยวระนอง
#ระนองสดชื่น
#ททท