ก.แรงงานอัพสกิลแคดดี้ เพิ่มทักษะให้เป็นมืออาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชุมชนในท้องถิ่น

กระทรวงแรงงานภายใต้การนำของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” โดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับประเด็นเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชน ผ่านการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกคนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เล็งเห็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของผู้ให้บริการสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งพื้นที่เกาะสมุยและเขื่อนรัชชประภา และได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

 

 

ทั้งนี้ การเล่นกอล์ฟในประเทศไทยนั้น เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ความต้องการเล่นกอล์ฟในประเทศไทยนั้นเพิ่มขึ้นทุกๆปี แม้จะเป็นนักกอล์ฟทั่วไป ก็จำเป็นต้องมีแคดดี้ 1 คนติดตามไปด้วยเสมอ ซึ่งแตกต่างจากสนามกอล์ฟในต่างประเทศ แถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา จะไม่ค่อยมีแคดดี้ของทางสนามให้บริการ นักกอล์ฟจะต้องทำทุกอย่างด้วยตนเองทั้งหมด จากความนิยมดังกล่าวส่งผลให้ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟมีความต้องการกำลังแรงงานแคดดี้ หรือพนักงานบริการสนามกอล์ฟเพิ่มมาขึ้นทุกปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเร่งพัฒนาหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขาพนักงานบริการสนามกอล์ฟ เพื่อเพิ่มทักษะ (Up Skill) เสริมสร้างความรู้ พัฒนาการให้บริการ สร้างงานสร้างรายได้อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานีดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานบริการสนามกอล์ฟ จำนวน 30 ชั่วโมงกำหนดการจัดฝึกอบรมระหว่าง 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้และพัฒนาทักษะตั้งแต่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน การจัดเตรียมและดูแลรักษาอุปกรณ์ เทคนิคการให้บริการข้อมูลภาพรวมสนาม ระยะหลุม ทิศทางลม เทคนิคด้านการสื่อสาร การใช้คำปรึกษา การแก้ปัญหาแนะนำวิธีการเล่นเชิงจิตวิทยา เทคนิคการขับรถกอล์ฟอย่างปลอดภัยและถูกวิธี ตลอดจนการบำรุงรักษาสนามกอล์ฟด้วยซึ่งใช้ระยะเวลาตลอดการฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเข้าทำงานกับสนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา ซึ่งสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมให้แรงงานในท้องถิ่นเป็นแรงงานฝีมือ สร้างความประทับใจให้แก่นักกอล์ฟและนักท่องเที่ยว  
นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี กล่าวว่าผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดต่อ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี โทร 084-0545778 Facebook: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี