CHULA107 CHULA RUN 2024 ชวนโอนไว ได้วิ่ง ยิ่งได้บุญ

วิ่งสมทบทุนซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) 107 เครื่อง ฉลอง 107 ปี จุฬาฯ คืนวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 18.00-24.00 น. ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ และพื้นที่โดยรอบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนคนรักสุขภาพแสดงพลังร่วมวิ่งการกุศลเนื่องในโอกาส 107 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมทบทุนจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 107 เครื่อง (ยอดบริจาคทุก 50,000 บาท = 1 เครื่อง) ติดตั้งให้บริการในเขตพื้นที่จุฬาฯ และชุมชนโดยรอบ รองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าวันละ 100,000 คน เพื่อเพิ่มโอกาสกู้ชีพให้ผู้ป่วย ฉุกเฉินหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

บริจาคตามอัธยาศัยได้แล้ววันนี้ที่ : บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ชื่อบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เพื่อรับเงินบริจาค) เลขที่บัญชี 152-4-87883-0

https://form.jotform.com/240532137643047 
คลิกเพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า และลงทะเบียนร่วมวิ่งฟรีวันนี้ ถึง 10 มีนาคม 2567 (หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด)

*สำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป สามารถสแกน QR Code กรอกแบบฟอร์มแนบหลักฐานการโอนเงินเพื่อให้บันทึกข้อมูลการรับบริจาคบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation ของกรมสรรพากร

#CHULA107 #ChulaRun
#AED