แถลง“งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567” จัดกิจกรรมตลอด 9 วัน 9 คืน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ลานสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  พล.ต.ต.ณรงค์เดชศ์  ศักดิ์สมบูรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี  นางสาวปานัดฌา  ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี และนางไพรลิน นุ้ยปรี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกันแถลงข่าว "งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน ๒๕๖๗
นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า จังหวัดอุทัยธานีได้มีการบูรณาการภารกิจด้านการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนท้องถิ่น/ผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเน้นการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นการจัด "งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567”  ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2567 นั้น ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่จังหวัดนั้นจัดขึ้นเพื่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

โดยงานนี้เป็นการร่วมมือกันในหลายส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี / ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี / เทศบาลเมืองอุทัยธานี และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี

ในขณะที่ นายเผด็จ  นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดสรรสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสนับสนุนในด้านอื่นๆ ...ในการจัด "งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567”  ในปีนี้ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2567 โดยงานนี้จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก 

โดยในงานนี้มีกิจกรรมหลัก ๆ คือ

-ชิม ช้อป สินค้าเด่นของจังหวัดอุทัยธานี 

-ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี

-ชมอุโมงค์ไฟเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

-ชมน้ำพุดนตรีที่ยิ่งใหญ่ตระการตา

-ช้อปไม่มีเบื่อกับคาราวานสินค้าราคาถูก

-ชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินนักร้องชื่อดังตลอด ๙ วัน ๙ คืน อาทิ

๑ เมษายน พบกับ พี สะเดิด

๒ เมษายน พบกับ การแสดงรำเทิดพระเกียรติ

๓ เมษายน พบกับ ลิเกดังคณะ อดิเทพ ฟ้ารุ่ง

๔ เมษายน พบกับ ลิเกดังคณะ ซัน ยุ้งข้าวเรคคอร์ด

๕ เมษายน พบกับ ลิเกดังคณะ ลูกกบ เสียงหวาน๖ เมษายน พบกับ ลิเกดังคณะ รวมดาว

๗ เมษายน พบกับ 7 Days Crazy (เซเว่นเดยส์ เครซี่)

๘ เมษายน พบกับ ทราย The gentlemans

๙ เมษายน พบกับ ศิลปินราชินีสาวดอกหญ้า ต่าย อรทัยในขณะที่ พล.ต.ต.ณรงค์เดชศ์  ศักดิ์สมบูรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า จังหวัดอุทัยธานีได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนกลุ่มองค์กรต่างๆเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเที่ยวงานและชาวจังหวัดอุทัยธานี มีความสุข และเกิดประโยชน์สูงสุด ทางตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี มีการดำเนินงานได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ และสถานที่จัดงาน ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ทางเราได้เตรียมเจ้าหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยตลอดการจัดงาน รับรองได้ว่านักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมในงานของเราได้รับความสะดวกสบายแน่นอน

ในขณะที่ นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน /ร้านค้า/กระตุ้นเศรฐกิจชุมชนจังหวัดอุทัยธานี โดยการนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพของจังหวัดอุทัยธานี มาจำหน่ายภายในงานให้พ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ ชมสินค้าที่ดีมีคุณภาพที่ได้ผ่านการพัฒนาและรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ภัณฑ์ การสร้างเรื่องเรื่องราวของสินค้า และมีมาตรฐานรับรองคุณภาพ และผลักดันด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและต่างชาติ ก็จะทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ดังนั้นหากได้มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและรวมไปถึงชาติอื่นๆที่จะเข้ามาท่องเที่ยว ก็จะทำให้เป็นการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง สร้างโอกาสและรายได้ให้กับจังหวัดและชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 

และในขณะที่ นางไพรลิน นุ้ยปรี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่าด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด และ ภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี เป็นองค์กรภาคเอกชน มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดแผนการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวเป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในด้านของการประสานงานอย่างมีระบบระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเข้าด้วยกัน ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน และสิ่งแวดล้อม

 รวมทั้งเอกลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานี และมีระบบการรับรองคุณภาพ ระบบมาตรฐาน และระบบป้องกันคุณภาพของธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนักท่องเที่ยว รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร การจัด "งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2567” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2567 ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) จังหวัดอุทัยธานี ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสมาชิก และบุคคลประชาชนทั่วไป ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ