Update Newsประชาสัมพันธ์สังคมสังคม/CSR

ไปรษณีย์ไทย เปิดจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 

กรุงเทพฯ 5 เมษายน 2567 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการเปิดให้สั่งจอง “เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ในราคาเข็มละ 300 บาท ณ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดพร้อมสั่งจองออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางเว็บไซต์ https://www.thailandpostmart.com/ และแอปพลิเคชัน ThailandPostMart สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ได้ที่ Call Center โทร. 1111

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเป็นวาระพิเศษสูงสุดที่ไปรษณีย์ไทยได้เป็นหน่วยงานเดียวในการเป็นช่องทางสั่งจอง “เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สนใจ เปิดให้สั่งจองได้ 2 ช่องทาง ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ThailandPostMart รวมถึงไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศ และจะดำเนินการจัดส่งให้ผู้สั่งจองในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 เป็นต้นไปคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานเดียวที่ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ สำหรับจำหน่ายให้แก่ประชาชนเพื่อใช้ประดับ และเก็บไว้เป็นที่ระลึกในราคาเข็มละ 300 บาท ผ่านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ รวมถึงสั่งจองออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ThailandPostMart ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

 โดยนำรายได้ภายหลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ได้จัดทำโดยช่างฝีมือผู้มีความชำนาญ จัดทำด้วยความประณีต ละเอียดอ่อน สวยงาม สมพระเกียรติ และมีคุณค่า เหมาะสำหรับเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ทั้งนี้ ผู้สั่งจองจะได้รับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 ตามลำดับการสั่งจอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ได้ที่ Call Center โทร. 1111

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

X : @Thailand_Post ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post ติ๊กต็อก : @thailandpostchannel