Update Newsกีฬาธุรกิจ-เศรษฐกิจสังคมสังคม/CSR

พังงา-ศึกเจ้าสายน้ำ!!”นายกอ้วน”จัดแข่งขันเรือเร็วส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา มีชาวเรือ 14 จังหวัดภาคใต้นำเรือพรีสร่วมแข่งนับ 100 ลำ

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.67 ที่บริเวณตลาดริมน้ำ แม่น้ำตะกั่วป่า เขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของนายสันติสุข ณ ถลาง นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า ได้จัดกิจกรรมแข่งขันเรือเร็วส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดริมน้ำเมืองตะกั่วป่า ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน จาก 14 จังหวัดภาคใต้ นำเรือพรีท(เรือไม้ท้องแบนขนาดเล็ก) มาร่วมทำการแข่งขันกว่า 100 ลำ บรรยากาศการแข่งกันเป็นไปอย่างคึกคัก

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายมิติของเมืองตะกั่วป่าและจังหวัดพังงาในภาพรวม กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองตะกั่วป่า สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่ จัดการแข่งขันให้ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยจัดกิจกรรมการแข่งขันเรือเร็ว ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)

 

การแข่งขันเรือเร็วครั้งนี้แบ่งเป็นสาย 4 สาย ได้แก่ สาย A, สาย B, สาย C และสาย D กำหนดรุ่นการแข่งขัน เป็น 4 รุ่น ดังนี้
1.รุ่นเปิดสนามการแข่งชันระหว่างท้องถิ่นในจังหวัดพังงา (รุ่นเครื่องกลาง Honda ทางตรง)
เรือไม้ท้องเดียวไม่กำหนดขนาด และต้องมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 72 กิโลกรัม รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัล,รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
2.รุ่นเครื่องกลาง Honda ทางตรงเรือไม้ท้องเดียวไม่กำหนดขนาด (เรือต่อ 14 จังหวัดภาคใต้) รางวัลที่ได้รับชนะเลิศ เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 เงินรางวัล2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
3.รุ่นเครื่องกลาง Honda วงทุ่น (เลี้ยวขวา)
เรือไม้ท้องเดียวไม่กำหนดขนาด (เรือต่อ 14 จังหวัดภาคใต้) รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 5 000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
3.รุ่นล็อกสเปก
เรือไม้ท้องเดียว รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ที่สำคัญมีได้มึการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในจังหวัดพังงาแล้ว กิจกรรมนี้มีนักแข่งเรือพร้อมกองเชียร์จาก 14 จังหวัดภาคใต้มาร่วมกิจกรรมทำให้การจับจ่าย ค้าขาย ที่พักแรมมีรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้นตามมาอีกด้วย
……………….
ภาพ/ข่าว โกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา/นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป รายงาน