ปตท.สผ.เปิดค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 4

เยาวชนอีสานเฮ! บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.เปิดค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 4 ตอน ก้าวเพื่อรักษ์ (ภาคอีสาน) นำเยาวชน ม. ปลาย 70 คนเข้าค่ายเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานจากบ่อก๊าซชีวภาพ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2560 ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม จ.อุดรธานี โดยมีกิตติศักดิ์ หิรัญญะประทีป ผู้จัดการอาวุโส โครงการร่วมทุนบนฝั่ง (ประเทศไทย) ปตท.สผ. เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย


กิจกรรมครั้งนี้ ยังนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สักกะ ศิริวัฒนฏาญจน์ หัวหน้าโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ฉัตรชัย เหลาเกลี้ยงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับไฮ มานพ เพ็งพูน หัวหน้าหน่วยดับไฟป่าอุดรธานี และ ดร.มลฤดี สระฏัน ผู้แทนศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่น้องๆ เยาวชนด้วย