Update Newsพาณิชย์

พาณิชย์นำผู้ส่งออกกว่า 20 รายลุยมัลดีฟส์ พบทางฉลุย ยอดสั่งซื้อกว่า 46 ล้านบาท

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการนำคณะผู้แทนการค้าสินค้าอาหารและอุตสาหกรรมจำนวน 22 บริษัท เดินทางไปเจรจาการค้าในงาน Maldives-Thailand Business Matching Forum ครั้งที่ 3 ณ กรุงมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เมื่อปลายเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมาว่า การเจรจาการค้าในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีนักธุรกิจ มัลดีฟส์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 บริษัท เกิดมูลค่าการค้าทันทีและคาดว่าจะมียอดสั่งซื้อภายใน 1 ปี รวมทั้งสิ้น 1,366,400 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 46 ล้านบาท สินค้าที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์คาร์แคร์ อุปกรณ์ภายในห้องน้ำ/ห้องครัว เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ทำความเย็น เป็นต้น


“เป้าหมายการจัดการเจรจาการค้าในครั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม ชุมชนเมือง การสร้างเมืองใหม่ การก่อสร้าง โรงแรมและรีสอร์ท และโครงสร้างพื้นฐานของมัลดีสฟ์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างไทย – มัลดีฟส์ ให้เกิดการซื้อขายโดยตรงระหว่างกัน ลดการค้าผ่านประเทศที่สาม และการเพิ่มมูลค่าการค้าให้ถึงเป้าหมาย 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2561 ตามที่ทั้งสองประเทศได้กำหนดไว้” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของมัลดีฟส์ จัดงาน Maldives-Thailand Business Matching Forum ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ กรุงมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นกลุ่มสินค้าอาหาร 11 บริษัท กลุ่มยานยนต์ 4 บริษัท อุปกรณ์ก่อสร้าง 4 บริษัท และเครื่องทำความเย็น 3 บริษัท รวม 22 บริษัท โดยต่างมีความพึงพอใจในผลการเจรจาการค้า และได้ตั้งข้อสังเกตว่า ถึงแม้จะมีอุปสรรคด้านการขนส่ง ด้านอัตราภาษีนำเข้า และด้านราคาสินค้า แต่สินค้าไทยมีจุดเด่นในเรื่องคุณภาพและความหลากหลาย จึงทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวในตอนท้ายว่า มัลดีฟส์เป็นตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจากเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากต่างประเทศ มีการก่อสร้างเมืองใหม่ และโรงแรมรีสอร์ทต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและธุรกิจท่องเที่ยว จึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยและสินค้าไทย

สำหรับการค้าระหว่างไทยและมัลดีฟส์ ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม – สิงหาคม) มีมูลค่ารวม 120.56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบ่งเป็นไทยส่งออกไปยังมัลดีฟส์ 58.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม ปูนซีเมนต์ และเหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ไทยนำเข้าจากมัลดีฟส์ 61.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป