กทม.แจ้งปิดถนนราชดำเนินใน-ท้องสนามหลวง ปรับปรุงภูมิทัศน์

เนื่องจากระหว่างวันที่ 8-30 ตุลาคม 2560 กรุงเทพมหานคร จะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบถนนราชดำเนินใน และท้องสนามหลวง อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด กอร.พระราชพิธีฯ จะอนุญาตให้ประชาชนและสื่อมวลชนที่มีบัตรผ่านเท่านั้นสามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขอภัยในความสะดวกมา ณ โอกาสนี้