ร.10 ทรงห่วงใยชาวเชียงใหม่ พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัย

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่16 ตุลาคม ที่่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 600 ชุด ที่ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ บ้านกู่ฮ่อสามัคคี หมู่ 21  จำนวน 185 ถุง และบ้านเมืองกลาง หมู่ 11  จำนวน 215  ถุง และ บ้านกลางบ้านลุ่ม หมู่ 4  จำนวน  100 ถุง และ ณ วัดอรัญญาวาส บ้านปง หมู่ที่ 2 ตำบลปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 ถุง ทำให้ประชาชนที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือต่างปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นับเป็นกำลังใจและสิริมงคลสำหรับประชาชนที่ได้รับถุงพระราชทานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

     ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่แระชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในช่วงวันที่  10-12 ตุลาคม ที่ผ่านมา  ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบและมีความห่วงใยต่อปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ลงพื้นที่มาพบปะเยี่ยมเยียนและสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมกับเชิญพระราชกระแส ทรงห่วงใย และทรงขอบใจประชาชนทุกคนที่มีความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านกิจกรรมต่างๆ
    โอกาสนี้เมื่อประชาชนประสบความเดือดร้อนมีความทุกข์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีพระราชประสงค์จะบรรเทาความทุกข์ของประชาชน และรับฟังปัญหาจาก นายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน จากพื้นที่จริงซึ่งจากการลงพื้นที่ ในครั้งนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้รับทราบถึงความเสียหายของไร่ นา สวนและ ปศุสัตว์ ซึ่งในเบื้องต้นได้รับการบรรเทาจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้ว และต่อไปจะได้สำรวจความเสียหายและหาทางช่วยเหลือต่อไป.