งานบุญใหญ่แห่งปี“พิธียกยอดฉัตรหุ้มทองคำฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน จ.นครพนม”

"พระธาตุท่าอุเทน” พระพุทธสารีริกธาตุเจดีย์ ริมฝั่งแม่น้ำโขง จ.นครพนม สัญลักษณ์แห่งแรงศรัทธาของสองแผ่นดิน ไทย~ลาว อายุกว่า 105 ปี และเป็นสัญลักษณ์ประจำวัดเกิด(วันศุกร์)ที่มีความสูงที่สุดเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ซึ่งปัจจุบันองค์พระธาตุได้มีความชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุท่าอุเทน ซึ่งในขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการบูรณะซ่อมแซม และทาสี โดยนอกจากตัวองค์พระธาตุแล้ว อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของพระธาตุท่าอุเทนนี้ คือ ยอดฉัตรพระธาตุท่าอุเทน ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่สูงสุดของพระธาตุ ก็ได้เกิดความสึกกร่อนเช่นกัน อันว่ายอดสูงสุดของพระธาตุ แสดงถึงความหมายของพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของคำสอนและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา
มูลนิธิธรรมดี, กองทุนสืบสานธรรม และวัดพระธาตุท่าอุเทนจึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการ หุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงและรักษายอดฉัตรพระธาตุท่าอุเทน ให้คงสภาพสมบูรณ์แข็งแรง สง่างามสมพระบารมี และนับเป็นครั้งสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ ที่ประชาชนชาวไทย ชาวลาว และพุทธศาสนิกชนทั่วโลก จะได้ร่วมกันนำทองคำอันเป็นธาตุบริสุทธิ์สูงค่าไปหุ้มยอดฉัตร ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของพระธาตุ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และเพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เจริญรุ่งเรือง และเป็นผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน
ในกระบวนการหุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชรนี้เริ่มต้นจากการรับบริจาคทองคำ 96.50% ขึ้นไป จากนั้นจะนำทองคำที่ได้มาทั้งหมด ไปตรวจสอบคุณภาพ และคัดแยกตามประเภททอง ทั้งทองคำแท่ง และทองรูปพรรณ เพื่อนำมาหลอมรวมทองเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นจะส่งทองที่หลอมรวมกันเรียบร้อยแล้วนำไปรีดเป็นแผ่น เพื่อผลิตเป็นชิ้นงานฉัตรทั้ง 5 ชั้น รวมถึงยอดทรงดอกบัว จากนั้นจึงอัญเชิญขึ้นไปหุ้มยอดฉัตรเดิม การเททองหล่อนั้นจะไม่สามารถนำทองคำมาหย่อนเบ้าหลอมที่หน้างานได้ จึงต้องส่งทองคำมาก่อนในงานถวายทองคำ เนื่องจากทองคำที่ใช้เททองหล่อนี้ ต้องเป็นทองคำที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วเท่านั้น พร้อมทั้งได้ประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในการเข้ามาตรวจสอบบัญชีทั้งหมด เพื่อความโปร่งใส ของโครงการฯ


ซึ่งจะมีพิธียกยอดฉัตรทองคำฝังเพชร ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.09 น. ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยได้รับเมตตาจาก พระพรหมเสนาบดี พระราชาคณะเจ้าคณะรอง เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากร่วมในพิธี


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณณัฐอร โสภณ 02-610-2353 /098-945-4265 หรือดูรายละเอียดได้ทางwww.facebook.com/DoDFoundation และ Official Line @ dfoundation