คาร์โก้การบินไทยรับรางวัล “Corporate Social Responsibility Award”

เมื่อเร็วๆ นี้ นายดำรงค์ชัย แสวงเจริญ (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (คาร์โก้) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล “Corporate Social Responsibility Award” ประเภท Customer Choice Awards จาก มิสเตอร์เรย์มอนด์ หว่อง (Mr.Raymond Wong) (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Contineo Media ในงานประกาศรางวัล Payload Asia Awards 2017 ณ Crowne Plaza Changi Airport Hotel Singapore ประเทศสิงคโปร์


ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่องค์กรที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมอันมุ่งเน้นให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งได้มาจากผลโหวตออนไลน์จากผู้ใช้บริการคาร์โก้การบินไทย พันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งผู้อ่าน Payload Asia นิตยสารออนไลน์ที่นำเสนอเรื่องราวในแวดวงธุรกิจโลจิสติกส์ทั่วโลก โดยมีการรับรองจากหน่วยงานกลางที่เป็นที่ยอมรับ