คปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนกาลไตรมาส ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธี 

ซึ่งผลจากการร่วมแรงร่วมใจของทั้งบุคลากรสำนักงาน คปภ. ภาคธุรกิจประกันภัย และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญกุศลใหญ่ครั้งนี้ทำให้มียอดเงินบริจาคทำบุญรวม 5,116,801.54 บาท ในโอกาสนี้ สำนักงาน คปภ. ได้จัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานซึ่งมีเนื้อหานอกจากจะประกอบด้วยประวัติของวัดไชยชุมพลชนะสงครามแล้ว ยังมีสาระที่ควรรู้เกี่ยวกับประกันภัยอย่างครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ.ยังได้รวมพลังภาคธุรกิจประกันภัย ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมอบทุนการศึกษา พร้อมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 38 เครื่อง อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา น้ำดื่ม และของเล่นให้โรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ของวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) และโรงเรียนวิสุทธรังสี