ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ! คอนเสิร์ตการกุศล “แสงเทียนบันดาลใจ” สานต่อพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของรัชกาลที่ ๙

คอนเสิร์ตการกุศลแสงเทียนบันดาลใจเป็นโปรเจคใหญ่  ที่ทาง บริษัท แบรนดาเบิล จำกัด เจ้าของ สำนักข่าวเอซีนิวส์  ร่วมกับ บริษัท แอ็คเซส เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จัดขึ้นเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึ ซึ่งคอนเสิร์ตฯครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์ ! ครั้งสำคัญของเมืองไทย ที่พสกนิกรหลากหลายสาขาอาชีพ ได้มาร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อสานต่อพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

ได้แก่  ..สราลี  กิตติยากร / อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ / Mr. Glyn T. Davies (เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา) บุญชัย โชควัฒนา / ชาติชาย พยุหนาวีชัย / ดร.สมพร  สืบถวิลกุล / ดร.ศศมณฑ์  สงวนสิน / เกียรติ สิทธิอมร / อรุณศรี  สรรพเพทย์พิศาล / วิชชุดา  ไตรธรรม / ภาณิชา  สัตยาประเสริฐ / ...วัฒนรักษ์  สุรนาทยุทธ์ / ฝนพา  ปราโมช  อยุธยา / พริมรตา เดชอุดม / วสุ แสงสิงแก้ว / สบชัย  ไกรยูรเสน / นนทิยา  จิวบางป่า / นภาดา  สุขกฤต / วิรุฬ  สกุลทรัพย์ไพศาล / ดิศราพร  อิศรางกูร  อยุธยา / กอบกิจ  ทับทิม  / นิภาวรรณ ทวีพรสวรรค์ และ เยาวชนจากโครงการซานต้าคิดส์ ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส และนอกจากนี้ ยังมี ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ ธนิสร์  ศรีกลิ่นดี  มาบรรเลงขลุ่ย ถึง 15 บทเพลง  พร้อมด้วยโก้ มิสเตอร์แซกซ์แมนมาบรรเลงแซ็กซ์โซโฟน  และยังเป็นมิวสิคไดเร็คเตอร์ของคอนเสิร์ตแสงเทียนบันดาลใจอีกด้วย  

นางสาวดิศราพร  อิศรางกูร  อยุธยา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็คเซส เซ็นเตอร์ จำกัด และ กรรมการบริหาร  บริษัท แบรนดาเบิล จำกัด เจ้าของสำนักข่าวเอซีนิวส์  เปิดเผยถึงการจัดทำโครงการดังกล่าว ว่า “  ชื่อของโครงการ “แสงเทียนบันดาลใจ”   มาจาก บทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 1 คือ “แสงเทียน”  และ  “แรงบันดาลใจ” ที่เกิดจากความประทับใจในพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในศิลปะแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จิตรกรรม ประติมากรรม หัตถศิลป์ วรรณศิลป์ ถ่ายภาพ และโดยเฉพาะด้านดนตรี 

ซึ่งพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ทางคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาว่าพระองค์ทรงเป็น “อัครศิลปิน” ซึ่งแปลว่า “ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ” หรือ “ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน” 

โดยรูปแบบของโครงการจะแบ่งเป็น 3 กิจกรรมด้วยกัน  คือ กิจกรรมแรก เป็นการจัดพิมพ์หนังสือสีน้ำซึ่งทางบริษัทฯได้เชิญอาจารย์ไพรวัลย์ ชัยรัตน์  จิตรกรสีน้ำมาวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของ รัชกาลที่ 9 ซึ่งจะเป็นหน้าปก และ นอกจากนั้นภายในเล่มยังได้ นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ มาถ่ายทอดเป็นภาพสีน้ำอีก10 ภาพ ซึ่งแต่ละภาพได้ถ่ายทอดมาจากเพลงพระราชนิพนธ์ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ได้แก่บทเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน - Candlelight Blues / ชะตาชีวิต- H.M. BLUES /  ยามเย็น - Love at sundown / สายฝน - Falling Rain / ใกล้รุ่ง – Near dawn / อาทิตย์อับแสง - Blue day / ดวงใจกับความรัก - Never Mind the Hungry Men’s Blues / แผ่นดินของเรา - Alexandra / แสงเดือน - Magic Beams  

และ เพลงพระราชนิพนธ์ รัก  ซึ่งภาพเหล่านี้ของจริงจะเปิดโอกาสให้ชมได้ที่หน้างานคอนเสิร์ตเท่านั้น แต่ระหว่างนี้ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมได้ที่ Fanpage “แสงเทียนบันดาลใจ” ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายภาพจะนำไปมอบให้ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึก 

แลกิจกรรมที่สอง  ได้เชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงหลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมบันทึกเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ข้างต้นเพื่อทำเป็น CD  MP3 บรรจุลงในหนังสือ สีน้ำป็อบอัพ โดยมี คุณศรายุทธ  สุปัญโญ (อ๊อด แกรนด์เอ็กซ์) เรียบเรียงดนตรี เพลงพระราชนิพนธ์ “แสงเทียน”  คุณศีลลาภ  แช่มบุตร เรียบเรียงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ “แสงเดือน”  และ  คุณพงศ์พิธาน ธุวัชชัย เป็น Producer ในงานเพลงชุดนี้  

ซึ่งนักร้องกิตติมศักดิ์เหล่านี้ ได้แก่ บทเพลง “แสงเทียน“  คุณสบชัย  ไกรยูรเสน (ฟอร์ด) / คุณนนทิยา  จิวบางป่า /  เยาวชนจากโครงการซานต้าคิดส์ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส

บทเพลง “รัก” หม่อมหลวงสราลี  กิตติยากร  กรรมการผู้จัดการ  บจก. ฮันนี่แอนด์เฟรนด์เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ บทเพลง “ชะตาชีวิต”คุณอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  อดีตนายกรัฐมนตรีและ  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

บทเพลง “ยามเย็น” คุณบุญชัยโชควัฒนา  ประธานกรรมการ  บริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัด บทเพลง “สายฝน” คุณชาติชายพยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ  ธนาคารออมสิน บทเพลง “ใกล้รุ่ง” ดร.สมพร  สืบถวิลกุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ. ทิพยประกันภัย บทเพลง “อาทิตย์อับแสง” คุณวิชชุดา  ไตรธรรม  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและCSR  บมจ.ทิพยประกันภัย บทเพลง “ดวงใจกับความรัก” คุณอรุณศรี  สรรพเพทย์พิศาลผู้อำนวยการอาวุโสสำนักบริหารธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) 


บทเพลง “แผ่นดินของเรา”คุณวิรุฬ  สกุลทรัพย์ไพศาล นักร้องนำวงฟอร์เอฟเวอร์และทูตน้อยซานต้าคิดส์ คุณดิศราพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บจก.แอ็คเซสเซ็นเตอร์และ กรรมการบริหาร  บจก.แบรนดาเบิล  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัทปิ่นเกล้าฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด Mr. Glyn T. Davies เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและเยาวชนจากโครงการ ซานต้าคิดส์ และ ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส คุณเกียรติสิทธิอมร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร.ต.อ.วัฒนรักษ์สุรนาทยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

คุณภาณิชา  สัตยาประเสริฐ  Executive Director   สถาบันคุณภาพวิชาการ (พว.) คุณนภาดา  สุขกฤต  นักร้อง คุณวสุ  แสงสิงแก้ว(จิ๊บรด.) นักร้อง / นักแสดง 18.Never Mind the Hungry Men’s Blues  คุณฝนพา  ปราโมชณอยุธยา (เมย์ The Voice Thailand) คุณพริมรตา เดชอุดม  นักแสดง  / เยาวชนจากโครงการซานต้าคิดส์ ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้อยโอกาส คุณกอบกิจ  ทับทิม และ คุณนิภาวรรณ ทวีพรสวรรค์ ศิลปินคู่ 18 กะรัต

และนอกจากนั้นเรายังได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ  อ.ธนิสร์  ศรีกลิ่นดี  มาบรรเลงขลุ่ย 15 บทเพลง พร้อมด้วย  คุณโก้ มิสเตอร์แซกซ์แมน  บรรเลงแซกซ์โซโฟน  

และกิจกรรมที่สาม  คือ  จัดแสดงคอนเสิร์ต “แสงเทียนบันดาลใจ” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560  เวลา 19:00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ซึ่งผู้ที่เข้ามาชมคอนเสิร์ตฯจะเป็นส่วนหนึ่งได้ร่วมร้อง เพลงพระราชนิพนธ์ “แสงเทียน”  ให้ดังกึกก้องไปทั้งฮอลล์  พร้อมทั้งนักร้องกิตติมศักดิ์สุดพิเศษคุณชวน หลีกภัยซึ่งจะมาบรรเลง แซ็กซ์โซโฟน เพลงพระราชนิพนธ์รักพร้อมเล่าความประทับใจที่มีต่อเพลงนี้ด้วยตัวท่านเอง นับเป็นคอนเสิร์ตที่ทางบริษัทฯมีความตั้งใจ

ในการจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่คิดถึงพระองค์ท่านได้มาร่วมกันร้องเพลงของ ”พ่อ” ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดทำโครงการ “แสงเทียนบันดาลใจ” ใน กิจกรรมที่สองและสาม เราก็จะนำไปมอบให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สมทบกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึก เช่นกัน ” นางสาวดิศราพร  อิศรางกูร  อยุธยา กล่าว  

คอนเสิร์ตแสงเทียนบันดาลใจจองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thaiticket Major ทุกสาขา Call Center 02-262-3456 หรือ www.thaiticketmajor.com  บัตรราคา 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000  

หนังสือภาพเขียนสีน้ำ ป๊อบอัพ บรรจุ CD – MP3 ราคาชุดละ 999 บาท จองได้ที่  Fanpage แสงเทียนบันดาลใจ 

สนับสนุนโดย ธนาคารออมสิน / บมจ.ทิพยประกันภัย / สถาบันคุณภาพวิชาการ (พว.)  / บมจ.กรุงเทพประกันภัย / บมจ.ไทยประกันชีวิต / บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

ติดตามข้อมูลกิจกรรมที่ Fanpage แสงเทียนบันดาลใจ  หรือ  www.acnews.net  หรือ โทร 064-2255646  099-4959546