จิตอาสารัฐสภา ทำดีตามรอยพ่อ สร้างสุขให้เหล่าสว. จัดกิจกรรม”สูงวัย เหยียดกาย คลายเส้น”

          (กทม.,5 พ.ย.2560)  เมื่อเวลา 09.00น. ชมรมช่างภาพการเมือง นำโดยนายสวัสดิ์ ปันยศ รองประธานชมรมฯ ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสารัฐสภา ทำดีตามรอยพ่อ และโครงการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ( สสส.) จัดกิจกรรม "สูงวัย เหยียดกาย คลายเส้น"  ที่มูลนิธิธารนุเคราะห์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน โดยนำยางยืดที่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์) ได้ร่วมกันร้อย มาส่งมอบให้กับผู้สูงวัยใช้ในการบริหารร่างกาย นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพผู้สูงวัย โดยทีมชมรมสิลาวาศรมแพทย์แผนไทย  พร้อมให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการบริหารร่างกายด้วยยางยืด และความรู้เรื่องสุขศึกษาสำหรับผู้สูงวัย เพื่อการสูงวัยอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน.