กรมควบคุมโรค หนุน “ช้อปช่วยชาติ” แนะปชช.เลือกช้อปอุปกรณ์เสริมสุขภาพ

กรมควบคุมโรค สนับสนุนประชาชนให้ช้อปช่วยชาติ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ หลังพบข้อมูลล่าสุดคนไทยมีภาวะอ้วน ร้อยละ 37 เพิ่มขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 6  จึงขอแนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง เน้นการออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง


วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2560) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลได้จัดกิจกรรม “ช้อปช่วยชาติ” ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 60 โดยกิจกรรมดังกล่าวช่วยลดหย่อนภาษีจากการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  กรมควบคุมโรค จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวผ่านการซื้ออุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์สนับสนุนการออกกำลังกาย อุปกรณ์ตรวจเช็คสุขภาพตนเองแบบง่าย และซื้อสินค้าอาหาร ควรเลือกแบบไม่หวาน มัน เค็มจนเกินไป ซึ่งอุปกรณ์และอาหารส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเหล่านี้ หากมีใบกำกับภาษี สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีตามโครงการช้อปช่วยชาติได้ ที่สำคัญถือเป็นการช่วยชาติได้ถึง 2 ต่อ ทั้งช่วยชาติด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยชาติด้วยการมีสุขภาพที่ดี ไม่ป่วย     และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพตนเอง

กรมควบคุมโรค สนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่ลดหวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง เหตุจากขณะนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำนวนมาก จากข้อมูลการสำรวจสุขภาพคนไทย ครั้งที่ 5 ปี 2557 พบว่า คนไทยมีภาวะอ้วน ร้อยละ 37 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 (จากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาปี 2552 ร้อยละ 31) โดยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน มีผู้ป่วยแล้วโรคละประมาณ 5 ล้านคน ซึ่งโรคความดันโลหิตสูงมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจาก 21.4 เป็น 24.7 นอกจากนี้ การควบคุมระดับความดันโลหิตยังไม่ดีเท่าที่ควร โดยเพศชายควบคุมความดันโลหิตได้น้อยกว่าเพศหญิง ทั้งนี้ ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเฉลี่ยของ 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคมะเร็ง) ในปี 2551 สูงถึง 25,225 ล้านบาท และเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 2,465 ล้านบาทต่อปี

ดังนั้น หากประชาชนเริ่มต้นดูแลสุขภาพตนเองง่ายๆ เช่น เริ่มต้นออกกำลังกายที่ตนเองชอบ หรือ ออกเดินบริเวณบ้าน หรือ วิ่ง ปั่นจักรยาน ประกอบกับการรับประทานอาหารที่ดี เช่น เนื้อสัตว์จำพวก เนื้อไก่ เนื้อปลา รับประทานผักและผลไม้เพื่อรับวิตามิน และข้าวไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง หรือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ไม่รับประทานอาหารขยะจำนวนมาก นอนหลับพักผ่อน และหมั่นตรวจเช็คสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการวัดความดันโลหิต หรือระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อควบคุมระดับสุขภาพของตนเอง  ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลด้านการป้องกันควบคุมโรคเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422