“จับกระแส E-Sports” กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ใน “ไลท์นิ่ง ทอล์ค” เช้า 22 พย.นี้

ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน "จับกระแส E-Sports ต่อยอด U League Thailand สู่โลกธุรกิจและอุตสาหกรรมเกม"
แขกรับเชิญ : 1.นายวรเวช จันทร์แสตมป์ นศ.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ม.กรุงเทพ
2.อ.สุนทร อักษรเชิดชู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ม.กรุงเทพ
3.นายธีรธรัตถ์ สามัตถิยากร ตัวแทนทีมชนะเลิศเกม LOL นศ.คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
4.นายอนุชิต เหลือสุข ตัวแทนทีมชนะเลิศเกม ROV นศ.คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.กรุงเทพ

ฟังเรื่องการแข่งขันเกมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ และเริ่มมีผู้ให้ความสนใจร่วมส่งเสริมสนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งมีการจัดการแข่งขันอย่างคึกคัก ล่าสุด กับการแข่งขัน ”U League Thailand 2017” ครั้งที่ 2 ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 16 สถาบัน โดยมีมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นเจ้าภาพซึ่งเป็นเวทีพัฒนาทักษะของคนรุ่นใหม่ไปสู่อุตสาหกรรมเกมมูลค่ามหาศาลต่อไป

ติดตามได้ทางช่อง 13 แฟมิลี่
วันพุธ 22 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08:30 น.-09:00 น.