Update Newsสังคม

ธนชาตประกันภัย เผยโฉม 4 ทีมนักศึกษาคว้ารางวัลคลิปวิดีโอ ‘ลดสปีดบนถนน’

ธนชาตประกันภัยประกาศผลรอบตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ Drive DD United Season 3 ในหัวข้อ    “คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน โดยทีม “No.one Studio” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     พระจอมเกล้าธนบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ (Creativity) ทีม “555 555” จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม “งานเฉพาะกิจ” จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ส่วนทีม “ฮาโตริ โกเดโฉ” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทคลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity)

 นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่ธนชาตประกันภัยได้จัดการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ Drive DD United Season 3 หัวข้อ “คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน” มีทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 19 ทีมจากนักศึกษา ทั่วประเทศที่ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดกว่า 300 ผลงาน มากกว่าซีซั่นก่อนเกือบ 3 เท่า โดยแต่ละทีมเมื่อได้รับทุนสนับสนุนทีมละ 10,000 บาท เพื่อกลับไปพัฒนาผลงาน ต่างก็มุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์มาประชันกันอีกครั้ง ซึ่งในรอบตัดสิน ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนด้านการสร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอและภาพยนตร์ระดับประเทศเป็นคณะกรรมการ 

ได้แก่ นายสยาม พรพงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ นายสุบรรณ โค้ว ประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์ บริษัทเดนท์สุ พลัส นายโรจนะ ฉั่วสกุล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายความคิดสร้างสรรค์บริษัท Storyteller Bangkok นายวรกร ฤทัยวาณิชกุล ผู้บริหารและ     ผู้กำกับฯ Hello Filmmaker นายธนชาติ ศิริภัทราชัย ผู้กำกับฯ และนักเขียน จากSalmon House นาย     ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหารและผู้ก่อตั้งนิตยสารออนไลน์ The Cloud นางสาวรัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Brand Buffet นางสาวโศรดา ศรประสิทธิ์ ผู้บริหาร Brilliant & Million นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์  ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนงานการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลการตัดสินปรากฏว่า ทีม “No.one Studio” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี       คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ (Creativity) ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมรางวัลพิเศษ คือธนชาตประกันภัยจะส่งไปดูงาน “ADFEST 2018” เวทีโฆษณาที่เก๋าที่สุดแห่งเอเชีย-แปซิฟิค พร้อมส่งผลงานเข้าประกวดให้ในสาขา New Director Lotus หรือผู้กำกับฯ หน้าใหม่ มูลค่ารางวัลรวมกว่า 100,000 บาทส่วนทีม “555 555” จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับทุนการศึกษา 30,000 บาท ทีม “งานเฉพาะกิจ” จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ส่วนทีม “ฮาโตริ โกเดโฉ” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทคลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity) รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

นายพีระพัฒน์ กล่าวด้วยว่า ธนชาตประกันภัยภูมิใจที่มีส่วนกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงอันตรายของการใช้ความเร็วในการขับขี่รถ หลังจากนี้จะสนับสนุนผลงานของผู้ชนะการแข่งขันด้วยการพัฒนาต่อยอดคลิปวิดีโอให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพ เพื่อเผยแพร่บนช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้คนจำนวนมากได้รับชม เพราะเชื่อว่าหากทุกคนลดความเร็วในการขับขี่ อุบัติเหตุจะลดลง และสังคมไทยจะน่าอยู่มากขึ้น สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลมีสมาชิก ดังนี้

 ทีม “No.one Studio” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายเจษฏา ธัญญะพานิช      นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ทีม “555 555” จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายพันธกานต์ ศักดา  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม นายจิรกร ปิฏกรัชต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม นายภาณรุจ บุญตานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ทีม “งานเฉพาะกิจ” จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวกิติยา กังวาลไกล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม นายวีรยุทธ บุตราช  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม นายวิชยุตน์ แบบประเสริฐ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ทีม “ฮาโตริ โกเดโฉ” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวสิตานันท์ กิ่งไทรงาม  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร นางสาวภัคจิรา โฆษิตมงคลชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาววริศรา ภู่ดำรงพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดตามการประกาศผล ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive DD United